Do pobrania

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

Archiwalne

  • Decyzja środowiskowa
  • Analiza wielokryterialna
  • Archiwalna wersja – Podstawowe informacje o inwestycji
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Fakty i dane nt. spalarni
  • Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  • Spalarnia – projekt regionalny
  • Streszczenie nietechniczne
  • Złożenie wniosku o decyzję środowiskową