Działalność społeczna

Port Czystej Energii jest spółką, która działa w społecznym interesie mieszkańców Gdańska. W naszej pracy zależy nam na prowadzeniu aktywnej komunikacji oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Nasze cele staramy się realizować m.in. poprzez prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną, działalność edukacyjną, współpracę ze środowiskiem akademickim oraz wymianę doświadczeń wśród branży i samorządów.

Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii

Wraz z Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. prowadzimy Radę Interesariuszy, której zadaniem jest bieżąca wymiana informacji i doświadczeń w zakresie planowania, koordynacji i realizacji działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami w gdańskim Zakładzie Utylizacyjnym i Porcie Czystej Energii. Rada została powołana w 2014 roku. Jej członkami są m.in. przedstawiciele sąsiadujących rad dzielnic, rad sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, przedstawiciele organizacji społecznych, władze miasta i Zarządy obu przedsiębiorstw.

Współpraca ze środowiskiem akademickim

Współpracujemy z Politechniką Gdańską w zakresie tworzenia i modyfikacji programów kształcenia. Organizujemy wspólne wizyty studyjne, wykłady i seminaria dla studentów, a nasza instalacja jest wykorzystywana przez naukowców do prowadzenia badań.