Regionalny charakter

Miasto Gdańsk, tworząc Port Czystej Energii, wzięło na siebie metropolitalną odpowiedzialność i jako lider projektu zaangażowało do współpracy sąsiednie gminy. Dzięki temu cały region i mniejsze gminy w regionie będą w stanie zrealizować własne cele ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Port Czystej Energii zagwarantuje mieszkańcom tych gmin wieloletnią stabilizację wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Bezużyteczne śmieci wykorzystywane jako surowiec energetyczny, zostaną przekształcone w zieloną energię, a zysk z jej sprzedaży będzie pomniejszał koszty zagospodarowania odpadów.

Gminy, które dostarczają odpady do Portu Czystej Energii

Do termicznego przekształcenia trafiają odpady z 3 instalacji komunalnych, które łącznie obsługują około 40 gmin. Większość odpadów (ponad 70%) trafi do elektrociepłowni z pobliskiego Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Pozostałe zostaną przekazane z Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w TczewieZakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.