Jak działa instalacja?

Port Czystej Energii to instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku. Jest to nowoczesna, przyjazna środowisku elektrociepłownia, gdzie w procesie spalania odpadów komunalnych powstawać będzie w wysokosprawnej kogeneracji energia elektryczna i ciepło. W instalacji spalane będą jedynie pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu.

1. Bunkier

2. Silos reagenta magnezowego

3. Komora paleniskowa

4. SNCR

5. Ruszt posuwisto-zwrotny

6. Kocioł parowy czterociągowy

7. Turbina parowa i generator

8. Zbiornik mleczka wapiennego

9. Silos popiołów lotnych

10. Absorber rozpyłowy

11. Reaktor suchy

12. Silos odpadów z oczyszczania spalin

13. Filtr workowy

14. SCR

15. Układ skraplania spalin

16. Komin

Odpowiada za odprowadzenie oczyszczonych spalin do atmosfery na określoną wysokość, by zapewnić ich optymalne rozproszenie w atmosferze. Zainstalowany w nim system monitoringu spalin kontroluje śladowe ilości substancji z niego emitowanych, a wynik monitoringu jest powszechnie dostępny.

Do czego służy bunkier oraz jak działa ruszt i kocioł w Porcie Czystej Energii?

 

Jak powstaje energia elektryczna i cieplna w Porcie Czystej Energii? Tak działa turbozespół:

 

 

Jak działa układ oczyszczania spalin w Porcie Czystej Energii?