BAT

Port Czystej Energii to instalacja przyjazna środowisku dzięki wysokosprawnemu, zgodnemu z najnowocześniejszymi wytycznymi BAT (Best Available Techniques) systemowi oczyszczania i monitoringu spalin, który pozwala bardzo skutecznie ograniczyć emisję do atmosfery. Instalacja znacząco wpłynie na zgodny z założeniami neutralności klimatycznej rozwój Gdańska i Pomorza.

Port Czystej Energii objęty został najnowszymi wytycznymi BAT (Best Available Techniques), które zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 2019/2010/UE regulują poziomy emisji w tego typu instalacjach.

Zmniejszono i tak niewielkie ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez obniżenie limitów emisji oraz rozszerzenie zakresu ciągłego monitoringu.

Obniżenie limitów emisji do 
atmosfery

Zwiększenie skuteczności istniejącego układu (filtr workowy)
Pył
Zwiększenie skuteczności istniejących układów (dozowanie reagenta wapiennego, filtr workowy) Dodanie nowego układu wtrysku reagenta magnezowego
Zanieczyszczenia kwaśne (tlenki siarki, chlorowodór)
Zwiększenie skuteczności istniejącego układu (dozowanie węgla aktywnego do spalin, dobór bardziej odpowiedniego typu węgla aktywnego)
Dioksyny, furany, metale ciężkie
Dodanie nowego układu katalitycznego odazotowania spalin (SCR)
Tlenki azotu i amoniak