Parametry techniczne

160 tys. ton
wydajność roczna
495 ton
przepustowość dobowa
(nominalna)
8,5 – 16 MJ/kg
zakres wartości opałowej
11 MJ/kg
średnia wartość opałowa
850-1050 °C
temperatura spalania
Jedna
linia technologiczna
7800 h
dyspozycyjność roczna
62,7 MW
moc nominalna kotła
16 MWe
moc zainstalowana
elektryczna
44 MWt
moc zainstalowana
cieplna
509 TJ
produkcja ciepła
109 GWh
produkcja energii
elektrycznej (przy 509 TJ
ciepła – kogeneracja)