Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biura Portu Czystej Energii Sp. z o.o.

Kontakt i dojazd

W sprawach ogólnych można się z nami skontaktować pisząc na adres:biuro@portczystejenergii.pl lub dzwoniąc pod numer: 48 58-767-41-96

Nasza siedziba (główne wejście do budynku) znajduje się przy ulicy Konnej 35, 80-174 Otomin.

W okolice siedziby Spółki nie dojeżdża żaden autobus. Najbliższy przystanek znajduje się 1 km od Spółki. Można do nas dojechać autobusami linii 174 (przystanek Przywidzka 02).

Możesz poprosić, by ktoś z Biura Port Czystej Energii Sp. z o.o.  wyszedł po Ciebie na przystanek – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W przypadku podróży taksówką wskaż kierowcy adres siedziby biura Spółki.

Przy siedzibie biura spółki znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność architektoniczna

Dostępność dla osób głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu
Budynek jest otwarty. Sekretariat znajduje się na pierwszym  piętrze w otwartej przestrzeni biurowej po prawej stronie klatki schodowej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu drogi.
Na pierwsze piętro, na którym znajduje się biuro prowadzą schody. Na wszystkie istotne kondygnacje można dostać się za pomocą schodów.
Toaleta znajduje się w siedzibie biura spółki na 1  piętrze po lewej stronie sekretariatu.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Poruszanie się po budynku wymaga pomocy asystenta. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze. Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne i windy znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na pierwsze piętro budynku można dostać się wyłącznie za pomocą schodów.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści, brak transkrypcji dla wszystkich publikowanych materiałów wideo, brak możliwości prezentacji grafiki za pomocą tekstu, występują podstrony, gdzie grafika nie pełni jedynie funkcji dekoracyjnych),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, powiększanie strony może spowodować utratę części treści),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji, przy powiększeniu strony należy użyć suwaka poziomego, aby przeczytać całość tekstu).

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Informacje dodatkowe

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 6. Staramy się, aby wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki, na przykład na urządzeniach mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy biuro@portczystejenergii.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe 

Dane teleadresowe siedziby Biura Portu Czystej Energii Sp. z o.o.

Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Port Czystej Energii Sp z o.o.
Adres: ul. Konna 35, 80-174 Otomin.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-30
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.