Styczeń 2023 r. – podsumowanie miesiąca

15.02.2023

Pożegnaliśmy rok 2022, witamy 2023! Nowy rok, a z nim kolejne wyzwania przy budowie Portu Czystej Energii. Tak jak w poprzednich miesiącach, tak i w styczniu trwały prace budowlane, w tym wykończeniowe gotowych obiektów i prace związane z montażem technologii, w szczególności przy układzie oczyszczania spalin.

Większość robót montażowych elementów technologicznych to proces wieloetapowy. Tak było w przypadku absorbera rozpyłowego i reaktora suchego – wielkogabarytowych elementów układu oczyszczania spalin. W grudniu nastąpił pierwszy etap montażu i w podsumowaniu przedniego miesiąca pisaliśmy szczegółowo odnośnie działania tych elementów (warto przeczytać tutaj). W styczniu oba urządzenia były podnoszone na wcześniej zbudowaną konstrukcję wsporczą.Była to skomplikowana operacja, w której brały udział specjalne dźwigi.

Podnoszenie elementów układu oczyszczania spalin

Układ oczyszczania spalin stanowi jeden z największych i najważniejszych elementów całej instalacji. Będzie on montowany przez najbliższe miesiące. Jak działa ten układ i jakie są poszczególne etapy jego pracy, dokładnie opisaliśmy na naszym blogu (czytaj tutaj). Warto tam zaglądać, również do starszych wpisów. Większość elementów instalacji została przez nas opisana właśnie w tym miejscu.

W styczniu miał miejsce również dalszy ciąg montażu płyt elewacyjnych i elementów dachów poszczególnych obiektów. Powstały zupełnie nowe, małe obiekty jak portiernia przy wjeździe na teren zakładu, wiaty na odpady, itp. Kontynuowano montaż konstrukcji stalowych. 

 Styczeń na budowie Portu Czystej Energii

W styczniu wykonano następujące roboty architektoniczno-konstrukcyjne:

 • Budynek obsługowy  – kontynuowano wykonywanie ścian murowanych oraz prace tynkarskie, zakończono murowanie attyki nad klatką schodową, wylano posadzki
 • Budynek administracyjny – wykonano szalunki i rozpoczęto zbrojenie pierwszego etapu schodów
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż konstrukcji stalowej hali kotła 
 • Budynek turbiny i generatora – zakończono montaż konstrukcji stalowej na budynku oraz montaż attyki
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – wykonano posadzki
 • Budynek bunkra – kontynuowano montaż konstrukcji stalowej dachu i płyt elewacyjnych
 • Budynek hali rozładunkowej – rozpoczęto montaż attyki
 • Budynek portierni – wykonano szalunki i rozpoczęto zbrojenie dachu budynku, zakończono prace murarskie
 • Wiata na odpady – wykonano szalunki i zbrojenie ścian
 • Zbiornik wody przeciwpożarowej – wykonano fundament
 • Stanowisko transformatora 15kV/110kV – zabetonowano fundament
 • Budynek próbek – rozpoczęto prace murarskie

Kontynuowano również następujące prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – przy instalacjach podtynkowych w budynku obsługowym, instalacji uziemienia w obrębie stacji transformatora 15/110kV, w obrębie naziemnej komory ciepłowniczej, w obrębie stacji transformatora 15/110kV 
 • Sanitarne – kontynuowano montaż:

– wentylacji bytowej w budynkach obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni,

– instalacji CO w budynkach obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni,

– instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni,

– instalacji wody zmywnej, instalacji ppoż, wody zimnej oraz kanalizacji w budynku bunkra i hali rozładunkowej (kontynuacja),

– instalacji wody zmywnej, instalacji ppoż, wody zimnej w budynku turbiny i generatora,

– instalacji wody bytowej, wody zmywnej i wody ppoż. (montaż zawiesi) w budynku hali kotła (rozpoczęcie),

– wykonano montaż wpustów posadzkowych w budynku obsługowym.

Roboty prowadzone w zakresie branży technologicznej: 

 • Montaż wymienników lamelowych chłodni wentylatorowej
 • Montaż rurociągów wody chłodzącej w zakresie budynków turbiny i generatora, kotłowni oraz budynku elektrycznego i sprężarkowni
 • Montaż rurociągów sprężonego powietrza
 • Rozpoczęcie montażu rurociągów wody DEMI
 • Montaż trzeciej linii odwróconej osmozy
 • Scalanie i montaż na konstrukcji wsporczej absorbera rozpyłowego
 • Scalanie i montaż suchego reaktora
 • Scalanie i montaż kanałów spalin
 • Montaż obudowy filtra workowego
 • Montaż sprężarek 
 • Kontynuacja montażu systemu czyszczenia kotła  
 • Montaż pomp wody DEMI
 • Montaż pomp wody przemysłowej
 • Kontynuacja montażu przenośników popiołu pod częścią konwekcyjną 
 • Montaż siłowników hydraulicznych rusztu kotła
 • Próby ruchowe rusztu kotła
 • Montaż rurociągów hydraulicznych pomiędzy jednostką hydrauliczną a siłownikami 
 • Montaż przewodów festonowych suwnic chwytakowych  
 • Kontynuacja montażu tras kablowych
 • Montaż szynoprzewodów pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą NN
 • Montaż wag samochodowych 
 • Rozpoczęcie montażu bram pożarowych bunkra  
 • Rozpoczęcie montażu izolacji termicznej kotła
 • Podłączenie opomiarowania komina do jednostki CEMS

Efekty prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM – na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

W lutym planowane są dostawy silosów na reagenty do układu oczyszczania spalin, kontynuowane będą prace przy systemie transportu popiołów i pyłów.

Filmowe podsumowanie stycznia można obejrzeć tutaj.