Październik 2021 r. – podsumowanie miesiąca

18.11.2021

Choć jesienna pogoda nie rozpieszczała nas, to nie mamy jednak na co narzekać. Miniony miesiąc upłynął pod znakiem trwających prac, które przybliżają nas do finalnego kształtu gdańskiej spalarni.

Tematem nr 1 było rozpoczęcie prac związanych ze wstępnym scaleniem elementów ścian radiacyjnych instalacji kotła. W międzyczasie na teren budowy docierały kolejne jego elementy i jego konstrukcji wsporczej – drugorzędowej.

W zakresie robót branży technologicznej otrzymaliśmy od Energa Operator uzgodnienie schematu blokowego układu zasilania – 110 kV i 15 kV oraz uzgodnienie w zakresie trasy abonenckiej linii kablowej 110kV – od GPZ Kowale do ZTPOK w Gdańsku – oraz lokalizacji stacji 110 kV/ 15 kV.

W październiku Wykonawca zrealizował następujące prace zbrojarskie i żelbetowe:

– budynek bunkra zasypowego – ściany bunkra, zbrojenie zsypów bunkra oraz ściany nad zsypami do poziomu + 25,00 m

– budynek obsługowy – wykonano ściany klatki schodowej/windy do poziomu + 12,60 m, ściany budynku oraz stropy

– budynek elektryczny i sprężarkowni – zakończono wykonywanie ław i ścian podwalinowych z wyłączeniem odcinka dla dostaw materiałów do zsypki oraz wykonano słupy pierwszej kondygnacji

– budynek kotła i oczyszczania spalin – wykonane zostały cokoły na płycie fundamentowej

– budynek turbiny i generatora – zrealizowano stopy fundamentowe, a także fundamenty turbozespołu wraz z podbudową

– kondensator chłodzony powietrzem – wykonano zbrojenie płyty fundamentowej.

W październiku Wykonawca kontynuował również następujące prace:

– elektryczne – bieżące układanie bednarki w płytach fundamentowych i elementach żelbetowych

– sanitarne – bieżąca realizacja instalacji podposadzkowych w płycie żelbetowej, rozpoczęto wykonywanie instalacji zewnętrznych w zakresie wody deszczowej czystej i brudnej

Przebieg prac z ubiegłego miesiąca można prześledzić na krótkim wideo z systemu timelapse.

Zmiany w etapach budowy można zobaczyć również na widocznych poniżej rzutach z programu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.