Bunkier zasypowy – jaka jest jego rola w spalarni?

26.07.2021

Mija kolejny miesiąc prac budowlanych, na budowie Portu Czystej Energii widać coraz więcej elementów konstrukcyjnych kompleksu, który rozpocznie pracę już w 2023 roku. Rośniemy w siłę, a to cieszy! Pierwszym z budowanych elementów naszej instalacji jest bunkier zasypowy, czyli „zbiornik” przeznaczony do tymczasowego magazynowania odpadów, przed poddaniem ich procesowi termicznej obróbki. Ale czy jest to jego jedyna rola? Zacznijmy od początku.

Samochody ciężarowe wjeżdżające na teren zakładu, przekraczają bramy z zamontowanymi czujnikami pozwalającymi wykryć ewentualną zawartość odpadów niebezpiecznych. W dalszej kolejności każdy samochód przejeżdża przez wagę, na której określana jest masa dostarczonych odpadów. Następnie transporty są kierowane do wiaty odpadowej. Stamtąd od samego bunkra dzieli je już tylko ściana z pięcioma wielkimi bramami (zamykanymi otworami zrzutowymi o napędzie hydraulicznym), przez które odpady rozładowywane są z samochodów.

Co ważne, sam bunkier wyposażony jest w specjalny system wentylacyjny, zapobiegający rozprzestrzenianiu się odorów. Dzięki temu śmiało można stwierdzić, że instalacja nie będzie przyczyniała się do przedostawania się do środowiska „nieprzyjemnych zapachów”. Bunkier zaprojektowany jest w sposób umożliwiający tymczasowe magazynowanie odpadów dostarczanych do instalacji maksymalnie przez 5 dni. Dzięki temu odpady dostarczane będą do instalacji przez 250 dni w ciągu roku. Pojemność magazynowa bunkra wynosić będzie około 9 850 m3, z czego poniżej terenu to około 4 900 m3.

Fot. MKUO ProNatura sp. z o.o.
Model 3d – przekrój bunkra

Bunkier to zatem ogromny zbiornik na odpady, skąd trafiają one do spalania. Dzieje się tak za pomocą ogromnych chwytaków, które zamontowane są na suwnicach znajdujących się pod sufitem bunkra. Pracownik operujący chwytakami przebywa na oszklonym „balkonie” zlokalizowanym nad bunkrem, dzięki czemu ma doskonały wgląd w jego zawartość. Zadaniem chwytaków, które wyposażone są w system pomiaru masy odpadów, jest podawanie ich do leja zasypowego, a stamtąd w celu ich termicznego przekształcenia wprowadzane będą na ruszt posuwisto-zwrotny Istotną rolę pełni tutaj układ napowietrzający, obejmujący system powietrza pierwotnego (tłoczonego od spodu do palącego się złoża) i wtórnego (zapewniającego całkowite utlenianie gazów w górnej strefie komory paleniskowej).

Zanim tak się stanie, odpady są „uśredniane”, czyli po prostu mieszane. Ten proces także prowadzi się przy pomocy chwytaków. Jego celem jest zapewnienie równej kaloryczności paliwa trafiającego do spalania. Mieszanie odpadów jest ważne z jeszcze jednego powodu. Odpady to materia, która podlega ciągłym naturalnym procesom, w trakcie których wydziela się metan i inne gazy, rośnie też temperatura wewnątrz hałdy. Dzięki systematycznemu mieszaniu możliwe jest wyrównanie temperatury i wilgotności odpadów w bunkrze oraz uwolnienie gazów zbierających się wewnątrz składowanej masy. Ponadto miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w systemy ochrony przeciwpożarowej oraz instalacje odwodnienia i odprowadzenia ścieków z odpadów magazynowanych w bunkrze. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko wystąpienia samozapłonu odpadów w bunkrze i zapewnione jest właściwe przygotowanie paliwa dla procesu spalania.

Odpady z bunkra trafiają do leja zasypowego. To miejsce, skąd będą podawane na ruszt i poddawane termicznemu przekształcaniu. To jednak już temat, o którym więcej informacji znajdziecie w naszych kolejnych wpisach.

Fot. MKUO ProNatura sp. z o.o.
Wizualizacja - widoczne oznaczenie bunkra
Wizualizacja Portu Czystej Energii

 

Port Czystej Energii nie dysponuje jeszcze zdjęciami swojego bunkra – nasza instalacja jest w trakcie budowy. Za udostępnienie zdjęć bunkra dziękujemy MKUO ProNatura sp. z o.o.