Sierpień 2023 r. – podsumowanie miesiąca

20.09.2023

Mimo sierpniowych upałów w Porcie Czystej Energii wykonywanych było mnóstwo prac budowlano-montażowych. Trwały również intensywne prace wykończeniowe. Kontynuowano montaż elewacji i zamykanie poszczególnych budynków, izolowano dachy. Montowano kanały spalin. Po wykonaniu przewiertu pod Obwodnicą Trójmiasta poprowadzono ciepłociąg łączący infrastrukturę elektrociepłowni z miejską siecią ciepłowniczą GPEC. Port Czystej Energii był systematycznie przygotowywany do pierwszych rozruchów, które nastąpią we wrześniu.

Płyty tworzące elewację Portu Czystej Energii to charakterystyczne biało-antracytowe panele. Jest ich łącznie około 3000, z których każdy ma 1 metr wysokości i co najmniej 3 metry długości. Największe z nich są długie aż na 7 metrów.

Montaż paneli elewacyjnych

Na budowie kontynuowano intensywne prace wykończeniowe i przyłączeniowe oraz próby ciśnieniowe urządzeń instalacji. W końcową fazę wszedł montaż kanałów spalin, które umieszczono  m.in. między instalacją katalitycznego odazotowania spalin SCR a filtrem workowym, między SCR a wentylatorem spalin oraz między skraplaczem spalin a kominem.

Kanał łączący układ oczyszczania spalin z kominem

Wykonano szereg prac izolacyjnych na urządzeniach technologii, w tym na kanałach spalin, kotle, kanałach powietrza wtórnego i recyrkulacji spalin oraz na zbiorniku wody zasilającej.

Trwają też intensywne prace w obrębie instalacji ppoż i rurociągów. O samych rurociągach szerzej pisaliśmy w podsumowaniu maja (czytaj tutaj: https://portczystejenergii.pl/aktualne-wydarzenia/maj-2023-r-podsumowanie-miesiaca/)

Po wykonaniu przewiertu pod Obwodnicą Trójmiasta montowano ciepłociąg łączący infrastrukturę nowej miejskiej elektrociepłowni z miejską siecią ciepłowniczą GPEC. Przez tunel pod trasą poprowadzono rurę żelbetową, w której ułożone zostaną rury preizolowane, którymi popłynie ciepło do gdańskich mieszkań.

Montaż rur w tunelu pod Obwodnicą Trójmiasta

W sierpniu 2023 r. na budowie Portu Czystej Energii wykonano następujące roboty zbrojarskie, żelbetowe, murarskie i wykończeniowe:

 • Budynek obsługowy – kontynuowano wykonywanie gładzi i układanie płytek, rozpoczęto montaż tzw. okna nastawni, zamontowano drzwi.
 • Budynek administracyjny – kontynuowano prace przy suchej zabudowie i wykonywanie elewacji oraz prace tynkarskie i montaż okien.
 • Budynek waloryzacji żużla – zakończono montaż paneli elewacyjnych i montaż blachy trapezowej na dachu.
 • Budynek kotłowni – betonowano trzy etapy posadzki, kontynuowano montaż płyt elewacyjnych oraz obróbek blacharskich, zakończono montaż blachy trapezowej na niskiej części hali (część oczyszczania spalin), rozpoczęto prace przy izolacji dachu.
 • Budynek bunkra – kontynuowano prace przy izolacji dachu.
 • Budynek turbiny i generatora – betonowano posadzkę w pomieszczeniu chemicznym.
 • Budynek przygotowania próbek odpadów – kontynuowano wykonywanie suchej zabudowy oraz wykonywanie gładzi i układanie płytek, rozpoczęto montaż obróbek blacharskich, zakończono prace tynkarskie, zamontowano drzwi.
 • Budynek garażu – betonowano cokoły pod kaloryfery, zamontowano drzwi.
 • Hala rozładunkowa – betonowano posadzkę.
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – kontynuowano prace przy izolacji dachu, wykonano podłogę podniesioną w pomieszczeniach (poziom +8,50).
 • Budynek portierni – rozpoczęto montaż obróbek blacharskich, kontynuowano montaż zawiesi i stelażu podwieszanego w budynkach oraz wykonywanie suchej zabudowy, zakończono prace tynkarskie, kontynuowano wykonywanie gładzi oraz układanie płytek, zamontowano drzwi.

Kontynuowano prace elektryczne i teletechniczne:

 • Odkopano i zagłębiono kable światłowodowe pod drogą nr 10.
 • Ułożono i podłączono kable pomiędzy rozdzielnicą średniego napięcia a stacją transformatorową wysokiego napięcia.
 • Zakończono stawianie słupów oświetleniowych i układanie kabli pomiędzy słupami oraz postawiono wszystkie studnie kablowe na terenie elektrociepłowni.
 • Prowadzono prace alpinistyczne związane z montażem zwodów pionowych w postaci bednarek pod elewacją bunkra oraz spawanie do górnej marki słupa. Wykonano instalację połączeń wyrównawczych, zamontowano szyny wyrównawcze w budynku elektrycznym i sprężarkowni.
 • Prowadzono prace łączeniowe w pomieszczeniu rozdzielnic w budynku elektrycznym i sprężarkowni.
 • Rozpoczęto montaż osprzętu gniazdowego w budynku obsługowym.
 • Ułożono wewnętrzne linie zasilające do rozdzielnic zasilających poszczególne piętra budynku obsługowego.
 • Zamontowano rozdzielnice obiektowe na parkingu, w budynku portierni oraz w hali rozładunkowej.
 • Montowano czujniki oświetlenia w budynku obsługowym.

Kontynuowano prace sanitarne (wewnętrzne i zewnętrzne):

 • Budynek administracyjny – wykonywano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – orurowanie i izolację na wszystkich poziomach (bez pomieszczenia węzła i hydroforu), wykonano montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji na dachu.
 • Garaż – wykonano instalację wody c.o. (montaż sprzęgła hydraulicznego i zestawu pompowego na wejściu do budynku), zamontowano grzejniki, wykonano automatykę i sterowanie wywietrzaków i czerpni w ramach instalacji wentylacji.
 • Budynek pobierania próbek – zamontowano centralę wentylacyjną, wykonano montaż sprzęgła hydraulicznego i zestawu pompowego na wejściu do budynku, wykonano orurowanie i izolację instalacji c.t. (ciepła technologicznego) z montażem armatury w ramach instalacji c.o./c.t.
 • Budynek portierni – wykonano montaż centrali wentylacyjnej.
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – wykonano montaż centrali wentylacyjnej, kontynuowano montaż kanałów wentylacyjnych na dachu, wykonano montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniu UPS (służącemu do awaryjnego zasilania i chroniącemu przed nagłymi skokami napięcia), poziom +8,5 m (3 sztuki), wykonano montaż instalacji freonowej i podłączenie klimatyzacji precyzyjnej, poziom +8,5m.
 • Budynek obsługowy – wykonano montaż puszek rozprężnych, anemostatów i kratek oddymiających (w poziomach +8,5 m, +12,7 m, +17,10 m oraz +21,60 m).
 • Budynek waloryzacji żużla – zamontowano dwa wentylatory dachowe.
 • W ramach prac na ciepłociągu wykonano malowanie rur DN500, kontynuowano montaż rur DN80.
 • Rozpoczęto regulację studni i wpustów na odcinku zachodnim i północnym (wraz z montażem włazów).

W zakresie branży technologicznej:

 • Wykonywano prace wykończeniowe na instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR, na kanałach spalin pomiędzy filtrem workowym a SCR.
 • Wykonano montaż kanałów spalin pomiędzy SCR a wentylatorem spalin.
 • Prowadzono prace wykończeniowe kanałów spalin za wentylatorem spalin, kanałów spalin za SCR.
 • Wykonano montaż kanałów spalin – bajpasu skraplacza spalin.
 • Wykonano montaż kanałów spalin pomiędzy skraplaczem spalin a kominem.
 • Wykonano montaż podestów wzdłuż kanałów spalin.
 • Wykonano montaż przenośnika ślimakowego pomiędzy filtrem workowym a suchym reaktorem.
 • Wykonano montaż kanałów regeneracji.
 • Wykonano prace izolacyjne na kotle (wykończeniowe), kanałach spalin, kanałach powietrza wtórnego, kanałach recyrkulacji spalin, zbiorniku wody zasilającej.
 • Wykonano montaż rurociągów transportu pneumatycznego w obrębie silosów popiołu.
 • Wykonano montaż instalacji ppoż. w zakresie gaszenia turbiny, w zakresie instalacji SUG (systemu gaszenia gazem), w zakresie instalacji SSP (systemu sygnalizacji pożaru).
 • Kontynuowano montaż rurociągów kondensatu, wody zasilającej, wody chłodzącej, pary świeżej, pary.

Efekty wszystkich prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy na budowie Portu Czystej Energii w sierpniu zrelacjonowaliśmy na filmie poklatkowym TIMELAPSE.

We wrześniu 2023 r. przewidywane są dalsze prace wykończeniowe oraz pierwsze rozruchy przygotowujące do zasilenia instalacji. Planowany jest m.in. rozruch systemu zasilania gwarantowanego, który jest kluczowy do uruchomienia systemu sterowania DCS oraz rozdzielnic średniego napięcia.