Luty 2023 r. – podsumowanie miesiąca

24.03.2023

W lutym rozpoczął się montaż izolacji kotła. Każda jego część i całe orurowanie jest obecnie precyzyjnie okrywane warstwami wełny mineralnej – po to, aby ograniczyć straty ciepła do otoczenia, podnosząc tym samym sprawność procesu. Po zakończeniu tego etapu budowy budynek kotła zostanie zamknięty i samo urządzenie nie będzie już widoczne. Warto więc zobaczyć na zdjęciach, jak przebiegały prace izolacyjne.

Nadal trwają prace nad montażem kolejnych elementów układu oczyszczania spalin. Prace są wieloetapowe i będą kontynuowane co najmniej do wakacji. Jak działa ten układ i jakie są poszczególne etapy wysokosprawnego procesu, opisaliśmy szczegółowo na blogu, warto przeczytać tutaj

W Porcie Czystej Energii zamontowano także kolejne nowe urządzenia m.in. stację transformatorową, gdzie trafi wyprodukowana w turbogeneratorze energia elektryczna.
W stacji napięcie będzie podnoszone do napięcia sieci przesyłowej 110 kV, a następnie przyłączem kablowym trafi do głównego punktu zasilającego (GPZ) w Kowalach, gdzie połączy się z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, z którego zasilani są odbiorcy na terenie całego kraju, w tym i Gdańska.

W budynku bunkra pojawiła się rozdrabniarka do odpadów gabarytowych. Jeżeli operator suwnicy zauważy zbyt duży gabaryt wewnątrz bunkra, będzie mógł za pomocą chwytaka przetransportować odpad do tego właśnie urządzenia, które przemieli go i w rozdrobnionej formie z powrotem wróci do bunkra, aby mógł następnie bezpiecznie trafić do leja zasypowego i dalej na ruszt instalacji.

W lutym wykonano następujące roboty architektoniczno-konstrukcyjne:

 • Budynek obsługowy – kontynuowano wykonanie ścian murowanych w obrębie budynku oraz prace tynkarskie wewnątrz
 • Budynek administracyjny – wykonano I etap schodów oraz rozpoczęto szalowanie
  i wykonywanie zbrojenia, rozpoczęto prace murarskie
 • Budynek wstępnej waloryzacji żużla – wykonano ścianę zachodnią kanału odwodnieniowego oraz wykonano zbrojenie i szalunki zachodniej części północnej ściany odwodnienia
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż konstrukcji stalowej
 • Budynek turbiny i generatora – wykonano pełne zbrojenie posadzki oraz wykonano pierwszy etap betonowania
 • Budynek bunkra – kontynuowano montaż płyt elewacyjnych oraz montaż konstrukcji stalowej dachu
 • Budynek hali rozładunkowej – zakończono montaż attyki
 • Budynek pobierania i przygotowania próbek – wykonano stropodach żelbetowy, kontynuowano prace murarskie
 • Napowietrzna komora ciepłownicza – wylano chudy beton pod posadzkę, wykonano montaż konstrukcji stalowej
 • Budynek wag i portierni – wykonano stropodach żelbetowy, zakończono murowanie attyki
 • Wiata na odpady – wykonano ściany
 • Garaż – wylano chudy beton pod posadzkę, wykonano montaż konstrukcji stalowej, rozpoczęto montaż paneli elewacyjnych i blach trapezowych, ułożono membranę gazoszczelną

W lutym kontynuowano również następujące prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – montaż instalacji uziemienia w obrębie stacji transformatorowej wysokiego napięcia, dokończenie kanalizacji kablowej
  i teletechnicznej w obrębie napowietrznej komory ciepłowniczej, kanalizacja elektryczna i teletechniczna w obrębie stacji transformatorowej wysokiego napięcia, instalacja uziemienia podposadzkowego budynku turbiny i generatora
 • Sanitarne – kontynuowano montaż wentylacji bytowej w budynkach obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowi, instalacji centralnego ogrzewania w budynkach elektrycznym i sprężarkowni oraz w budynku obsługowym, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach elektrycznym i sprężarkowni oraz w budynku obsługowym, wykonywano instalacje wody zmywnej, instalacje ppoż, wody zimnej
  w budynku turbiny i generatora, instalacje wody bytowej, wody zmywnej i wody ppoż. w budynku kotłowni. Wykonano próbę ciśnieniową na instalacji zewnętrznej wody pitnej

W zakresie robót branży technologicznej:

 • Zakończono montaż wymienników lamelowych na ramach typu A chłodni wentylatorowej
 • Realizowano montaż rozdzielacza pary chłodni wentylatorowej, górnej platformy na chłodni wentylatorowej, przenośników śrubowych pod lejem trzeciego ciągu kotła, kanałów zsypowych popiołu pod lejami części konwekcyjnej kotła, zaworów migałkowych oraz kompensatorów na kanałach zsypowych popiołu, propulsora transportu pneumatycznego
 • Rozpoczęto montaż izolacji kotła, belek wciągnikowych nad podgrzewaczem powietrza pierwotnego
 • Kontynuowano montaż rurociągów sprężonego powietrza, rurociągów kondensatu, rurociągów wody zasilającej, wody chłodzącej, parociągów, rurociągów wody DEMI, podpór i tras kablowych w budynku elektrycznym i sprężarkowni
 • Realizowano prace wykończeniowe obudowy absorbera rozpyłowego, suchego reaktora, filtra workowego
 • Montaż konstrukcji opodestowania suchego reaktora
 • Scalanie i montaż kanałów spalin
 • Montaż konstrukcji wsporczej instalacji odazotowania SCR, obudów katalizatorów instalacji odazotowania SCR, systemu dystrybucji powietrza na filtrze workowym, belki wciągnikowej na filtrze workowym i montaż rozdrabniarki
 • Montaż podpór i tras kablowych w budynku obsługowym, podpór i tras kablowych
  w budynku kotłowni (kocioł i estakada), podpór i tras kablowych w budynku bunkra, falowników i szafy softstartera w budynku elektrycznym i sprężarkowni (pomieszczenie rozdzielnic nn), szynoprzewodów, szafy pomiarowej w budynku elektrycznym i sprężarkowni (pomieszczenie rozdzielnicy średniego napięcia), transformatora wyprowadzenia mocy

Efekty prac na terenie Portu Czystej Energii możemy zobaczyć na rzutach budowy
w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

W marcu kontynuowane będą prace przy izolacji kotła, kolejne montaże układu oczyszczania spalin oraz kolejne prace typowo budowlane i wykończeniowe.


Stan zaawansowania inwestycji w lutym 2023 r. utrwalił film, na którym widać Port Czystej Energii w zimowej scenerii. Ponadto zdarzenia na budowie w tym miesiącu zaprezentowaliśmy na atrakcyjnym timelapsie. Zapraszamy do obejrzenia tych materiałów!