Lipiec 2023 r. – podsumowanie miesiąca

23.08.2023

Budowa Portu Czystej Energii – nowoczesnej, przyjaznej środowisku elektrociepłowni
– jest zakończona już w blisko 80 procentach. W lipcu ważnym wydarzeniem był montaż skraplacza spalin – ostatniego wielkogabarytowego elementu technologicznego. Montowano ściany i dachy obiektów, w tym dach bunkra. Trwały intensywne prace wykończeniowe i przyłączeniowe oraz próby ciśnieniowe urządzeń instalacji. Pod Obwodnicą Trójmiasta został wydrążony tunel, którym pobiegnie ciepłociąg łączący instalację z miejską siecią ciepłowniczą GPEC.

Montaż skraplacza spalin był skomplikowaną operacją techniczną, jak również logistyczną. Urządzenie waży aż 82 tony, ma 4 metry średnicy i 15 metrów wysokości, czyli tyle, co 4-piętrowy blok mieszkalny. Transport skraplacza z Włoch przysporzył więc wielu wyzwań. Relację z ostatniego, gdańskiego etapu tej niezwykłej podróży można zobaczyć tutaj.

Przed wjazdem na plac budowy urządzenie zostało przeładowane na przygotowaną platformę samojezdną. Do montażu użyto dwóch specjalistycznych dźwigów 600- i 200-tonowego.

Montaż skraplacza spalin

Kontynuowano montaż układu oczyszczania spalin, w tym układu dozowania reagentów oraz realizowano prace izolacyjne.

Działanie całego układu oczyszczania spalin przedstawiliśmy na filmie edukacyjnym. Praca układu będzie w sposób ciągły monitorowana, a wyniki będą powszechnie dostępne zarówno dla mieszkańców, jak i dla instytucji kontrolujących, m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Kanał łączący układ oczyszczania spalin z kominem

Trwały prace wykończeniowe w zakresie elektroenergetyki, m.in. układano rury przepustowe i kable sterownicze. Wyprodukowana w Porcie Czystej Energii energia elektryczna trafi do krajowej sieci elektroenergetycznej i będzie pokrywać roczne zapotrzebowanie dla około 54 tys. gospodarstw domowych.

W Porcie Czystej Energii zakończono już etap montażu wszystkich elementów wielkogabarytowych wewnątrz instalacji, dlatego też przystąpiono do zamykania poszczególnych budynków – sukcesywnie montowane są ściany i dachy. Jest już dach na hali kotła. W lipcu zamontowano dach na bunkrze. Poszycie dachu zostało wykonane z blachy trapezowej, zastosowano cztery warstwy izolacji: folię polietylenową PE (paraizolację), wełnę mineralną twardą spadkową, papę podkładową oraz papę nawierzchniową.

Dach bunkra – u góry widoczne sylwetki alpinistów podczas prac montażowych kabli elektrycznych

Trwały intensywne prace przy budowie ciepłociągu pod Obwodnicą Trójmiasta, łączącego infrastrukturę Portu Czystej Energii z miejską siecią ciepłowniczą GPEC. Na głębokości 5 m został wydrążony tunel o długości 55 m i średnicy zewnętrznej 3 m. W rurze żelbetowej umieszczone zostaną rury preizolowane, którymi będzie transportowane ciepło do mieszkańców Gdańska.

Po uruchomieniu instalacji ciepło wyprodukowane w Porcie Czystej Energii będzie mogło rocznie ogrzać około 19 tys. gospodarstw domowych zimą, a latem zaspokoić potrzeby podgrzania wody dla ok. 70 tys. domostw.

Przewiert pod Obwodnicą Trójmiasta. Przez tunel pobiegnie ciepłociąg łączący Port Czystej
Energii z miejską siecią ciepłowniczą GPEC

W lipcu 2023 r. na budowie Portu Czystej Energii wykonano następujące roboty architektoniczno-konstrukcyjne, murarskie i wykończeniowe:

 • Budynek obsługowy – kontynuowano montaż zawiesi i sufitu podwieszanego, wykonywano suchą zabudowę i gładzie, kontynuowano układanie płytek, zamontowano drzwi.
 • Budynek administracyjny – kontynuowano prace murarskie na elewacji oraz montaż okien, rozpoczęto prace przy suchej zabudowie (montaż stelaży), wykonano montaż bramy na ścianie wschodniej.
 • Budynek waloryzacji żużla – wykonano montaż paneli elewacyjnych.
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż konstrukcji stalowej, płyt elewacyjnych oraz obróbek blacharskich, wykonano montaż blachy trapezowej na dachu w części wysokiej hali i rozpoczęto montaż w części niskiej.
 • Budynek bunkra – wykonano montaż blachy trapezowej na dachu, zakończono montaż drabin, rozpoczęto prace przy izolacji dachu.
 • Budynek przygotowania próbek odpadów – zakończono montaż paneli elewacyjnych,  rozpoczęto prace tynkarskie.
 • Budynek garażu – zakończono montaż obróbek blacharskich na attykach.
 • Hala rozładunkowa – zakończono montaż obróbek blacharskich na attykach.
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – kontynuowano prace przy izolacji dachu.
 • Wiata na odpady – zakończono montaż konstrukcji stalowej i blachy trapezowej.
 • Budynek portierni – zakończono montaż paneli elewacyjnych, rozpoczęto prace tynkarskie.

Kontynuowano prace elektryczne i teletechniczne:

 • Rozszyto światłowód, pospawano i wykonano pomiary reflektometryczne na światłowodzie pomiędzy Głównym Punktem Zasilającym Kowale a stacją Głównego Punktu Odbioru na terenie Portu Czystej Energii.
 • Prowadzono prace związane z zagęszczeniem gruntu.
 • Ułożono rury przepustowe pomiędzy studnią kablową a tacą transformatora i transformatorem wysokiego napięcia.
 • Wykonano prace związane z układaniem i podłączeniem kabli średniego napięcia do rozdzielnicy.
 • Układano kable sterownicze pomiędzy pomieszczeniem rozdzielnicy średniego napięcia a stanowiskiem transformatora.
 • Ułożono rury przepustowe do studni kablowej pod rezerwę do ładowarek aut elektrycznych na parkingu.
 • Wyprawiano wszystkie studnie kablowe kanalizacji kablowej.
 • Układano kable pod słupy oświetlenia zewnętrznego i lampy elewacyjne.
 • Zrealizowano prace alpinistyczne związane z montażem zwodów pionowych w postaci bednarek pod elewacją bunkra.
 • Spawano górną markę słupa na hali rozładunkowej.
 • Wykonano montaż szyn wyrównawczych na torach kablowych.
 • Wykonano montaż opraw oświetleniowych na wszystkich poziomach budynku obsługowego i na hali rozładunkowej.
 • Wykonano montaż torów kablowych w przestrzeniach podpodłogowych
  i międzysufitowych w budynku administracyjnym.
 • Przeprowadzono prace związane ze sprawdzaniem ciągłości pętli dozorowych
  i wyszukiwaniem wszystkich zamontowanych elementów adresowalnych systemu przeciwpożarowego.
 • Wykonano prace łączeniowe w pomieszczeniu rozdzielnic w budynku elektrycznym i sprężarkowni.

Kontynuowano prace sanitarne (wewnętrzne i zewnętrzne):

 • Wykonano prace montażowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacyjnej na dachu budynku elektrycznego i sprężarkowni; dostarczono i zamontowano dwie centrale wentylacyjne, wykonano kanały wentylacyjne.
 • Zamontowano szafy klimatyzacji precyzyjnej 4kpl. w pomieszczeniu rozdzielnic w budynku elektrycznym i sprężarkowni.
 • Zakończono montaż kasetonowych wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych w budynku obsługowym na poziomach 12, 15, 18, 21.
 • Zakończono prace montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku administracyjnym – kanały i rurociągi w szachtach oraz na parterze i I piętrze; zakończono piony kanalizacji deszczowej oraz ciepła technologicznego i instalacji c.o., kontynuowano prace przy rozprowadzeniach instalacji wodno-kanalizacyjnej, zamontowano stelaże podtynkowe do WC i pisuarów.
 • Zamontowano klapy dymowe na dachu bunkra.
 • Zakończono montaż instalacji odwodnienia dachu hali rozładunkowej (piony odwodnienia dachu od strony południowej oraz północnej).
 • Zakończono prace przy montażu rurociągu ciepła technologicznego z rur stalowych DN500 na odcinku na estakadzie między napowietrzną komorą ciepłowniczą a budynkiem turbiny i generatora.

Wykonano również prace w zakresie branży technologicznej:

 • Kontynuowano montaż i prace wykończeniowe na kanałach spalin.
 • Wykonano montaże: kompensatorów wentylatora spalin, wyposażenia i obarierowania silosów popiołu.
 • Wykonano montaże: silosów reagentów i obarierowania silosów reagentów oraz podestów filtra workowego.
 • Wykonano wewnętrzne połączenia instalacji czyszczenia kotła.
 • Przeprowadzono prace izolacyjne na kotle (strop, ściany, leje), absorberze rozpyłowym, kanałach spalin, filtrze workowym, kanałach powietrza wtórnego, kanałach recyrkulacji spalin, silosach popiołów, wymiennikach ciepłowniczych oraz na podgrzewaczu powietrza wtórnego.
 • Wykonano montaż rurociągów transportu pneumatycznego.
 • Wykonano montaż instalacji p.poż. w zakresie pomieszczenia rozdrabniarki, leja rozdrabniarki, leja zasypowego kotła, bram bunkra i głównego kolektora.
 • Wykonano montaż instalacji p.poż. w zakresie gaszenia turbiny, instalacji SUG (systemu gaszenia gazem) oraz w zakresie instalacji SSP (systemu sygnalizacji pożarowej).
 • Kontynuowano montaże rurociągów sprężonego powietrza, rurociągów kondensatu, rurociągów wody zasilającej, rurociągów wody chłodzącej, rurociągów pary świeżej, rurociągów pary niskoprężnej, rurociągów wody demineralizowanej oraz rurociągów wody przemysłowej.

Efekty wszystkich prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy na budowie Portu Czystej Energii w lipcu zrelacjonowaliśmy na filmie poklatkowym TIMELAPSE.

W sierpniu 2023 r. przewidywane są dalsze prace wykończeniowe na wielu odcinkach budowy. Planowane jest zakończenie montażu kanału spalin. Nadal trwać będą intensywne prace nad przyłączem ciepłowniczym oraz prace instalacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynków.