Kwiecień 2022 r. – podsumowanie miesiąca

24.05.2022

W kwietniu prace budowalne w Porcie Czystej Energii przebiegały w sposób ciągły, mimo trudnego okresu dla sektora budowlanego, ze względu na zawirowania wojenne i problemy z dostawami stali. Są już opóźnienia w realizacji niektórych robót, ale w dalszym ciągu planujemy wykonać inwestycję w terminie.

Powstały już następujące obiekty: bunkier, budynek obsługowy, zbiorniki i sieci podziemne. Na zbudowanej konstrukcji wsporczej trwa montaż linii technologicznej – zamontowany jest ruszt i kocioł.

W ubiegłym miesiącu zrealizowany został montaż ścian membranowych oraz montaż części konwekcyjnej kotła, składającej się z poziomego ciągu elementów m.in. parownika, przegrzewaczy, ekonomizerów oraz orurowania kotła. W tym samym czasie rozpoczęto instalowanie zewnętrznych obudów ekonomizera. Bardziej szczegółowo o tych elementach technologii pisaliśmy w podsumowaniu zeszłego miesiąca (czytaj tutaj). 

Dodatkowo na stropie części konwekcyjnej kotła, wewnątrz drugiego i trzeciego ciągu oraz w miejscu dostępu do podestów roboczych kotła, rur opadowych i wznoszących, zostały zamontowane rusztowania.

Tradycyjnie już zamieszczamy rzuty z budowy w modelu BIM. Na zielono zaznaczono obiekty, które już powstały. 

W kwietniu wykonane zostały następujące roboty budowlane:

  • Bunkier zasypowy: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe dla ścian do poziomu +37,45 m
  • Budynek obsługowy: kontynuowano prace zbrojarskie żelbetowe przy ścianach do poziomu +33,60 m
  • Budynek elektryczny i sprężarkowni: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe przy wykonaniu stropu na poziomie + 12,30m, rozpoczęcie wykonywania ścian murarskich
  • Budynek turbiny i generatora: rozpoczęto wykonywanie ścian murowanych
  • Budynek kotła: fundament budynku, część naziemna – cokoły żelbetowe, 8 słupów do poziomu +16 m, konstrukcja wsporcza
  • Budynek oczyszczania spalin – fundament budynku, roboty żelbetowe – cokoły żelbetowe
  • Kondensator chłodzony powietrzem – płyta fundamentowa, cokoły płyty fundamentowej

Kontynuowano następujące prace:  

  • Elektryczne – prace przy układaniu kanalizacji teletechnicznej oraz przygotowania do układania bednarki we wschodniej i południowej części placu;
  • Sanitarne – bieżąca realizacja instalacji podposadzkowych w płycie żelbetowej; kontynuacja wykonywania instalacji zewnętrznych w zakresie kanalizacji czystej i brudnej, instalacji sanitarnej oraz wody systemu przeciwpożarowego. Wykonano montażu korpusów przepompowni oraz wykonano montaż zbiorników ZB2 wraz z sąsiadującymi elementami instalacji.

W zakresie robót branży technologicznej prowadzono prace montażowe podestów obsługowych kotła oraz rur opadowych i wznoszących. 

Zakończono  montaż modułów części konwekcyjnej kotła i ścian membranowych oraz rozpoczęto montaż obudów ekonomizera. Rozpoczęto również prace spawalnicze ciągów kotła. Wykonywano połączenia kolektorów i prace spawalnicze dla stropu paleniska.

Przed nami instalacja i montaż: turbiny, komina, kanałów i wymienników powietrza, wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego, palników, agregatu prądotwórczego i transformatorów średniego napięcia. Uzupełniona zostanie również konstrukcja wsporcza kotła i szybu windy.

Filmowe podsumowanie kwietnia dostępne jest pod tym linkiem.