V Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami już 6 września! Rejestracja otwarta

10.08.2023

Przed nami jubileuszowa V edycja Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami, która odbędzie się 6-8 września 2023 roku. Uczestnicy Forum ponownie odwiedzą malowniczą gdańską Wyspę Sobieszewską, aby porozmawiać o branży gospodarowania odpadami komunalnymi. Od kilku edycji temat odzysku energetycznego odpadów również gości na Forum, a Port Czystej Energii jest Partnerem Merytorycznym wydarzenia.  

V Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami to kontynuacja zapoczątkowanego w 2018 roku cyklu corocznych spotkań przedstawicieli samorządów, instytucji państwowych, środowiska akademickiego oraz organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa – świętować będziemy bowiem jubileusz pięciu lat działań na rzecz zrównoważonego zarządzania odpadami.

Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się od dwóch wizyt studyjnych – w gdańskim Zakładzie Utylizacyjnym oraz na budowie Portu Czystej Energii. Drugiego dnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w aż czterech tematycznych panelach, a będą one dotyczyć kolejno:

  • szczelności systemów GOK,
  • recyklingu materiałowego w Polsce,
  • recyklingu energetycznego w Polsce,
  • kontroli instalacji GOK.

Nad opracowaniem tegorocznego programu czuwali członkowie Rady Programowej – Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Portu Czystej Energii, prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, oraz Maciej Kiełbus z kancelarii prawnej Ziemski & Partners.

Ostatniego dnia Forum odbędzie się szkolenie dotyczące istotnego obszaru w kontekście zarządzania odpadami – pomiaru odorów metodą olfaktometryczną.

Do udziału w V Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami zachęcamy przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, a także wszystkich instytucji działających w sektorze gospodarki odpadami. To niepowtarzalna okazja do nawiązania wartościowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz podjęcia wspólnej próby opracowania rozwiązań na rzecz zrównoważonego i efektywnego zarządzania odpadami.

Organizatorem wydarzenia jest Gdańska Fundacja Wody.

Szczegółowy program i rejestracja dostępna jest tutaj.

A tak było w zeszłym roku! Zapraszamy!