Trwają zapisy na IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami!

22.08.2022

W dniach 8-9 września na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej odbędzie się IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń w branży gospodarki odpadami komunalnymi. Jeden z dwóch głównych modułów Forum poświęcony zostanie odzyskowi energii z odpadów. W drugim dniu konferencji uczestnicy wydarzenia odwiedzą budowę Portu Czystej Energii. 

Tegoroczne spotkanie, po wystąpieniach otwierających, podzielone zostanie na dwa moduły. Pierwszy z nich poświęcony będzie systemowi gospodarki odpadami komunalnymi (GOK) w gminach. Omówione na nim zostaną tematy takie jak modele finansowania, kontrola oraz zamówienia publiczne w GOK. Drugi moduł dotyczyć będzie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, a poruszone zostaną zagadnienia dot. wdrożeń i planów środowiskowych w funkcjonujących instalacjach oraz doświadczenia wynikające z eksploatacji zakładów. Bloki tematyczne poświęcone odzyskowi energii z odpadów, moderowane będą kolejno przez Sławomira Kiszkurno – prezesa zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. i profesora Grzegorza Wielgosińskiego z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.  

Następnie zaplanowano blok tematyczny dotyczący cyrkularności miast w Polsce, moderowany przez Katarzynę Błachowicz z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
W kolejnym dniu konferencji poruszony zostanie temat badań świadomości mieszkańców w obszarze ekologii, gospodarki komunalnej i Portu Czystej Energii. Odbędą się również warsztaty dot. cyrkularności miast, a zainteresowani będą mogli odwiedzić budowę Portu Czystej Energii.    

Spotkanie kierowane jest do samorządowców, ekspertów i praktyków oraz przedstawicieli kluczowych instytucji dla branży gospodarki odpadami. 

Port Czystej Energii jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Organizatorem jest Gdańska Fundacja Wody.

Szczegółowy program i rejestracja dostępna jest pod tym adresem.

Zapraszamy!