Marcowe spotkanie Rady Interesariuszy

29.03.2023

W trakcie spotkania prezes zarządu Portu Czystej Energii Sławomir Kiszkurno przedstawił wniosek skierowany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczący poprawki do Rozporządzenia w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych. W piśmie tym postulował, by umożliwić przekształcanie termiczne tzw. frakcji podsitowej odpadów komunalnych z pominięciem procesu biologicznego przetwarzania do „stabilizatu”, uznając go za niezasadny w sytuacji, kiedy i tak planowane jest jego termiczne przekształcenie. Prezes omówił też bieżący stan prac na budowie Portu Czystej Energii.

Michalina Bielawska zarządzająca Fundacją ARMAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot) zaprezentowała wyniki badań oznaczenia zawartości polichlorowanych dioksyn i furanów (PCDD/F) oraz bifenyli (PCB) w powietrzu w Gdańsku-Szadółkach w latach 2017-2022. Natomiast Grzegorz Orzeszko prezes Zakładu Utylizacyjnego przedstawił Program REDU oraz omówił wyniki i pierwsze wnioski dotyczące pracy sortowni po modernizacji. Ostatnią część spotkania wypełniły rozmowy członków Rady.