IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami za nami

12.09.2022

W czwartek i piątek 8-9 września odbyło się IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami, którego partnerem merytorycznym był Port Czystej Energii. Spotkanie organizowane jest co roku na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej i gromadzi przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, praktyków i ekspertów branży gospodarki odpadami.

IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami otworzyli gospodarze wydarzenia: Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych; Alicja Loch-Dzido, prezes Gdańskiej Fundacji Wody; Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku; Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. Dwudniowa konferencja zgromadziła ponad 200 gości z całej Polski.

W trakcie pierwszego dnia konferencji odzyskowi energii z odpadów poświęcono dwa bloki tematyczne: Energia z odpadów – „zielone” plany i wdrożenia oraz doświadczenia z eksploatacji ITPOK – dobre praktyki. Obrady pierwszego dnia zakończyły się sesją stolikową poświęconą planowanym nowym inwestycjom, modelom ich realizacji oraz wyzwaniom dot. nowego BAT. Do Gdańska przybyli prawie wszyscy przedstawiciele instalacji termicznych w Polsce.

W trakcie pozostałych paneli odbywających się tego dnia, uczestnicy dyskutowali również o sposobach finansowania i efektywnego zarządzenia w gospodarce odpadami komunalnymi. Rozmawiano też na temat zamówień publicznych. Na koniec dnia poruszano kwestie dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, jej przyszłości i znaczenia w rozwoju ośrodków miejskich.

Drugiego dnia Forum odbył się panel, w trakcie którego omawiano świadomość ekologiczną Polaków. Prelegenci kolejno prezentowali wyniki badań od skali makro – całego kraju, przez skalę miasta, kończąc na prezentacji wyników badania konkretnego projektu – budowy Portu Czystej Energii w Gdańsku. Wyniki badań świadomości mieszkańców Gdańska na temat instalacji termicznego przekształcania odpadów przedstawiła Dorota Tanaś-Michalak, specjalistka ds. komunikacji i edukacji w Porcie Czystej Energii Sp. z o.o.

Port Czystej Energii obecny był również ze swoim stoiskiem informacyjno-promocyjnym. Przedstawialiśmy nową broszurę (sprawdź tutaj), wystawę poświęconą naszej instalacji oraz materiały edukacyjne powstałe w ramach cyklu „Port wiedzy: klimat-energia-odpady” (znajdziesz je tutaj). 

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy udali się z wizytą na teren Portu Czystej Energii. Była to doskonała okazja do prezentacji budowy naszej instalacji oraz omówienia doświadczeń wynikających z prowadzenia tego typu inwestycji. Goście zobaczyli z bliska zainstalowane elementy technologiczne, a nasi eksperci opowiedzieli, jak będzie funkcjonować gdańska elektrociepłownia.

Do zobaczenia za rok!