Grudniowe spotkanie Rady Interesariuszy

14.12.2022

13 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii. Rada Interesariuszy to podmiot konsultacyjno-doradczy, który stanowi platformę wymiany informacji dotyczących funkcjonowania obu zakładów. Pracują w niej przedstawiciele sąsiadujących rad dzielnic, rad sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, przedstawiciele organizacji społecznych, władz miasta oraz zarząd Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii.

Na grudniowym spotkaniu prezes zarządu Portu Czystej Energii Sławomir Kiszkurno przekazał informacje na temat stanu realizacji projektu budowy naszej instalacji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się na temat prac ogólnobudowlanych i technologicznych wykonanych w ostatnim okresie. Prezes Sławomir Kiszkurno omówił także kwestie związane z zaangażowaniem rzeczowo-finansowym, które obecnie jest na poziomie ponad 60%. Zwrócił również uwagę na niełatwe czasy związane z wojną w Ukrainie i galopującą inflacją, które niezależnie wpływają na realizację harmonogramu prac na budowie. Zgodnie z planem, który nadal jest podtrzymany, budowa ma zakończyć się do końca 2023 roku.

Prezes Zakładu Utylizacyjnego Grzegorz Orzeszko omówił kolejne kroki w ramach programu REDU i wyniki dotychczasowych działań. Podsumował też status modernizacji obiektu sortowni. Przewodnicząca Rady Interesariuszy Olga Goitowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, która prowadziła spotkanie, opowiedziała z kolei o sytuacji związanej z przetargiem gminy na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Spotkanie Rady Interesariuszy 13.12.2022 r. – wystąpienie Sławomira Kiszkurno

Rada Interesariuszy została powołana do życia w styczniu 2014 roku. Jej nadrzędną rolą jest bieżąca wymiana informacji i doświadczeń w zakresie planowania, koordynacji i realizacji działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami w Zakładzie Utylizacyjnym i Porcie Czystej Energii. Członkowie Rady zwyczajowo spotykają się raz na kwartał.