IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”

Port Czystej Energii oraz Wydawnictwo „Nowa Energia” zapraszają do udziału w IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2024 r. w Gdańsku (Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk).

Szczególnie rekomendujemy udział w pierwszym dniu seminarium (18 czerwca), w którym zaplanowano wizytę studyjną w Porcie Czystej Energii.

Program konferencji | 18 czerwca 2024 r. |

godz. 12.00 – 13.30 Prelekcja na temat gospodarki odpadami.

Prezentacja Portu Czystej Energii: podsumowanie inwestycji, przedstawienie planów na przyszłość, omówienie szczegółów budowy i parametrów technicznych instalacji.

godz. 13.30 – 14.30 Obiad w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności.

godz. 14.30 – 17.00 Wizyta studyjna w Porcie Czystej Energii (organizator zapewnia przejazdy).

godz. 19.00 Koncert Chopin University Big Band z udziałem Natalii Cepelik-Muiangi oraz Agnieszki Wilczyńskiej.

godz. 20.30 Bankiet w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE: https://forms.office.com/e/BNWd6SuTfF

 

O IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”

Seminarium to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w zakresie utrzymania ruchu w Instalacjach TPOK:

  • planowane remonty,
  • zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów poprocesowych,
  • funkcjonowanie IOS,
  • pomiary emisji,
  • BHP i P.POŻ,
  • innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych,
  • funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu w instalacjach TPOK.

W Seminarium udział wezmą użytkownicy oraz przyszli użytkownicy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, dostawcy technologii oraz firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych – przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych (przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK) oraz jednostki naukowe i badawcze, zajmujące się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych.

Zapraszamy również na pozostałe dni konferencji 19 i 20 czerwca. Rejestrację na te terminy prowadzi wydawnictwo „Nowa Energia” https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2024/.