Wrzesień 2022 r. – podsumowanie miesiąca

20.10.2022

We wrześniu na budowie Portu Czystej Energii rozpoczął się montaż izolacji termicznej w postaci biało-antracytowych płyt elewacyjnych poszczególnych obiektów instalacji. Konsekwentnie pnie się w górę także budynek administracyjny i hala waloryzacji żużla. Cały teren oplatany jest przez nowo powstały system dróg wewnętrznych.

Izolacja termiczna budynków w formie płyt warstwowych, która jest jednocześnie ich elewacją, układana jest jak klocki i obejmuje codziennie kolejne obiekty. W miesiącach zimowych izolacja umożliwi prowadzenie wewnętrznych montaży poszczególnych elementów technologii na przygotowanej konstrukcji wsporczej.

Izolacja termiczna budynków w formie płyt warstwowych

W dalszym ciągu trwają prace budowlane związane z budynkiem administracyjnym. Będzie się w nim mieściła m.in. siedziba naszej spółki oraz administracyjne i techniczne zaplecze operatora instalacji. Znajdą się w niej także pomieszczenia konferencyjne i edukacyjne, laboratorium, archiwum oraz pomieszczenia socjalne.

Powstała metalowa konstrukcja hali wyładowczej, w której odbywać się będzie rozładunek odpadów do bunkra zasypowego. O tym, jaką funkcję będzie pełnił bunkier, w tym filmie opowiadał niedawno inspektor nadzoru branży technologicznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym wpisie na blogu Portu Czystej Energi, dostępnym pod tym linkiem.

W tym samym czasie kontynuowano prace nad budynkiem wstępnej waloryzacji żużla. To tutaj trafi żużel, stanowiący pozostałość po procesie termicznego przekształcania odpadów na ruszcie instalacji. Po waloryzacji będzie wykorzystywany jako surowiec m.in. do podbudowy dróg.

Prace nad budynkiem wstępnej waloryzacji żużla #1
Prace nad budynkiem wstępnej waloryzacji żużla #2

We wrześniu wykonane zostały następujące roboty budowlane i architektoniczno-konstrukcyjne:

 • Budynek obsługowy: kontynuowano prace murarskie oraz wykończeniowe
 • Budynek turbiny i generatora: realizowano montaż konstrukcji stalowych, elewacji oraz dachu
 • Budynek administracyjny – kontynuowano prace przy wykonaniu słupów
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – kontynuowano prace murarskie i wykończeniowe
 • Budynek wstępnej waloryzacji żużla – realizowano zakres ścian żelbetowych
 • Budynek kotłowni – wykonano cokoły żelbetowe
 • Budynek garażu – rozpoczęto wykonanie fundamentów

We wrześniu kontynuowano także prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – rozpoczęto prace przy instalacjach podtynkowych w budynku obsługowym. Montowano słupy oświetleniowe, elementy kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej. Wykonywano również elementy instalacji odgromowej na elewacji budynku elektrycznego i sprężarkowi.
 • Sanitarne – kontynuacja prac przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Kontynuowano prace związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych w budynku obsługowym, budynku elektrycznym i sprężarkowni, budynku turbiny i generatora oraz budynku bunkra. Realizowano instalacje centralnego ogrzewania w budynku obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni.
 • Drogowe – kontynuowano wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych oraz układanie krawężników.

W zakresie robót branży technologicznej:

 • kontynuowano montaż konstrukcji wsporczej kotła, krat podestowych oraz obarierowania podestów roboczych
 • wykonano montaż szybu windy, zbiornika oleju lekkiego, wentylatora recyrkulacji spalin, generatora oraz jednostki hydraulicznej
 • wykonano montaż zestawu dozowania chemii w pomieszczeniu chemicznym budynku turbiny i generatora
 • wykonano montaż kanałów recyrkulacji spalin oraz prace wykończeniowe kanałów powietrza wtórnego
 • zakończono montaż konstrukcji wsporczej zbiornika wody zasilającej z termicznym odgazowywaczem
 • rozpoczęto montaż przenośników zgrzebłowych popiołu i żużla
 • rozpoczęto budowę konstrukcji filtra workowego
 • realizowano wymurówki kolektorów kotła
 • odebrano część ciśnieniową kotła przez jednostkę notyfikowaną

Efekty wrześniowych prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Filmowe podsumowanie września można obejrzeć TUTAJ

W październiku rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej hali kotła.