Montaż rusztu do spalania odpadów na budowie Portu Czystej Energii

12.08.2021

Na budowie Portu Czystej Energii w Gdańsku rozpoczął się montaż rusztu, na którym spalane będą odpady. Tym samym do typowych robót budowlanych dołączyły prace związane z montażem elementów technologicznych instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Ruszt to jeden z najważniejszych elementów instalacji. To na nim zachodzi pierwszy etap procesu termicznego przekształcania odpadów, który w konsekwencji prowadzi do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Rozpoczęcie montażu rusztu poprzedził szereg przygotowań i działań realizowanych w minionych miesiącach. Części rusztu dotarły na budowę w czerwcu, w ramach wielkogabarytowego transportu. Sam ruszt ze względu na swoją wielkość i wagę musiał zostać podzielony na części i przewieziony kilkoma pojazdami ciężarowymi. Równie wielkim wyzwaniem była realizowana w lipcu dostawa i montaż stalowych elementów konstrukcji wsporczej, na której rozpoczął się właśnie montaż wspomnianego rusztu. Na potrzeby operacji został sprowadzony specjalny samojezdny żuraw o udźwigu 500 ton. 

Dotychczasowe prace budowlane, dostawy i montaże przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na kolejne miesiące przewidziano między innymi wzniesienie konstrukcji wsporczej kotła oraz montaż jego elementów, które w części trafiły już na budowę. Po uruchomieniu, gdańska instalacja ma przetwarzać 160 tysięcy ton, nienadających się do recyklingu odpadów komunalnych rocznie, w efekcie czego powstanie „zielona” energia elektryczna i ciepło.

Gdańska spalarnia to nowoczesna elektrociepłownia, w której paliwem – zamiast tradycyjnych, kopalnych źródeł energii jak węgiel czy gaz – będą odpady komunalne, z których nic już nie da się zrobić. Jest to bardzo zaawansowana technologicznie instalacja, jedna z najnowocześniejszych w Europie, a zaprojektowana została według najnowszych wytycznych BAT (Best Available Technology) czyli Najlepszych Dostępnych Technologii. Wykorzystanie najlepszych dostępnych rozwiązań oznacza między innymi bardzo zaawansowany system oczyszczania i kontroli jakości spalin. Uruchomienie obiektu przewidziano na koniec 2023 roku.