Marzec 2023 r. – podsumowanie miesiąca

20.04.2023

Skomplikowana budowa Portu Czystej Energii wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Trwają prace wykończeniowe w budynku administracyjnym, budynku obsługowym i portierni. W hali kotła kontynuowano prace nad jego izolacją. Miały miejsce również intensywne montaże konstrukcji stalowej ścian i dachów budynków. Zamontowano nowe urządzenia w hali waloryzacji żużla i kolejne elementy układu oczyszczania spalin.

W marcu kontynuowano montaż wysokosprawnego układu oczyszczania spalin, dzięki któremu Port Czystej Energii będzie jedną z najnowocześniejszych elektrociepłowni nie tylko w Polsce, lecz również w Europie. Zamontowany został m.in. układ katalitycznej redukcji tlenków azotu SCR, czyli drugi etap ich redukcji (pierwszy – niekatalityczny ̶ma miejsce w górnej części kotła SNCR). Ich zawartość w spalinach będzie redukowana poprzez wtrysk reagenta w postaci wody amoniakalnej, a dzięki zastosowaniu katalizatorów w SCR cały proces będzie wyjątkowo skuteczny.

Dużo działo się w hali waloryzacji żużla, gdzie zamontowano następujące urządzenia: podajnik wibracyjny, separatory magnetyczne, kruszarki i separator metali nieżelaznych. Żużel to pozostałość po procesie termicznego przekształcania odpadów na ruszcie instalacji. Po procesie waloryzacji, będzie mógł być wykorzystywany np. w budownictwie drogowym.

 Konstrukcja wsporcza pod silosy popiołów ze stanowiskiem załadowczym

Zakończył się montaż kanału doprowadzającego rozprężoną parę z turbiny do skraplacza powietrznego (chłodni wentylatorowej). W skraplaczu para wodna na powrót zamieni się w wodę, po czym wróci do obiegu. Dzięki temu zostanie odzyskana dodatkowa energia cieplna, a skropliny trafią ponownie do kotła jako woda zasilająca. 

W marcu 2023 r. wykonano następujące roboty architektoniczno-konstrukcyjne:

 • Budynek obsługowy – kontynuowano wykonanie ścian murowanych oraz prace tynkarskie wewnątrz, a także montaż instalacji odwodnienia dachu. Rozpoczęto wykonywanie suchej zabudowy wewnątrz oraz montaż zawiesi sufitu podwieszanego.
 • Budynek administracyjny – wykonano warstwę chudego betonu pod posadzkę, schody oraz wieńce na attyce budynku. Kontynuowano montaż instalacji odwodnienia dachu. Zamontowano wpusty odwodnieniowe i wykonano rozprowadzenie instalacji c.o. na parterze budynku. Rozpoczęto układanie membrany gazoszczelnej. Kontynuowano prace murarskie.
 • Budynek wstępnej waloryzacji żużla – zakończono betonowanie ścianek kanału odwodnieniowego, rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej hali.
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż konstrukcji stalowej.
 • Budynek turbiny i generatora – wykonano posadzkę.
 • Budynek bunkra – rozpoczęto montaż barierek wewnątrz budynku, kontynuowano montaż konstrukcji stalowej dachu oraz płyt elewacyjnych i obróbek blacharskich.
 • Budynek hali rozładunkowej – wykonano warstwę chudego betonu pod posadzkę hali oraz pod tacę rozładunkową. Zamontowano drabinę docelową na ścianie północnej.
 • Budynek pobierania i przygotowania próbek – wykonano wieńce na attyce, kontynuowano prace murarskie.
 • Budynek wag i portierni – wykonano wieńce na attyce, ułożono membranę gazoszczelną.
 • Wiata na odpady – wykonano cokoły.
 • Garaż – zakończono montaż paneli elewacyjnych i blach trapezowych.
 • Przepompownia przeciwpożarowa – wykonano warstwę chudego betonu.
 • Silos popiołów – rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej.
 • Ponadto wykonano w całości tace rozładunkowe zbiornika lekkiego oleju opałowego
  i stanowiska wody amoniakalnej oraz rozpoczęto wykonywanie północnego kanału technologicznego.

W marcu kontynuowano również następujące prace:

 • Elektryczne i teletechniczne: zakończono montaż uziemienia płytkiego przy stacji WN; zamontowano aparaturę stacji WN (pole kablowe, pole rozłącznikowe, pola przekładnikowe, pole transformatorowe); wykonano uziemienia fundamentowe
  w obrębie pompowni pożarowej; dokonano przebudowy systemu uziemienia
  w obszarze kanału północnego, dokończono kanalizację kablową i teletechniczną
  w obrębie naziemnej komory ciepłowniczej; wykonano kanalizację elektryczną
  i teletechniczną w obrębie transformatora WN; zainstalowano uziemienie podposadzkowe budynku turbiny i generatora; zamontowano trasy kablowe na bunkrze; rozpoczęto układanie odcinków kabli pomiędzy szafami elektrycznymi
  w budynku elektrycznym i sprężarkowni.
 • Sanitarne: kontynuowano montaż instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacyjnej oraz c.o. w budynku obsługowym oraz budynku elektrycznym
  i sprężarkowni; kontynuowano montaż instalacji wody bytowej, wody zmywnej
  i wody ppoż. w budynku turbiny i generatora, hali kotła oraz składowania żużla; kontynuowano montaż instalacji odwodnienia dachu w budynku turbiny i generatora, hali rozładunkowej, budynku administracyjnym i budynku obsługowym; wykonano wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne oraz HVAC w budynku portierni oraz
  w budynku przygotowania próbek; wykonano króćce przyłączeniowe kołnierzowe do zasilania zewnętrznej instalacji ppoż. w płycie fundamentowej pompowni; zamontowano wpusty odwodnieniowe w tacach odciekowych zbiornika lekkiego oleju i zbiornika amoniaku, kanale technologicznym północnym i w płycie fundamentowej pompowni ppoż. oraz na parterze budynku administracyjnego; zamontowano kołnierze gazoszczelne na króćcach kanalizacji podposadzkowej
  w budynku administracyjnym i budynku przygotowania próbek oraz na przejściach instalacyjnych w płycie pompowni ppoż.; wykonano rozprowadzenie instalacji c.o. na parterze budynku administracyjnego; wykonano próby szczelności instalacji podposadzkowych w budynku administracyjnym, kanalizacji odwodnieniowej pompowni ppoż. oraz części hali rozładunkowej.

W zakresie robót branży technologicznej:

 • Montaż konstrukcji ścian wiatrowych na chłodni wentylatorowej, żaluzji chłodni wentylatorowej; kanału pary pomiędzy turbiną a chłodnią wentylatorową, platform na chłodni wentylatorowej, osłon wentylatorów (kraty) chłodni wentylatorowej.
 • Kontynuowano montaż izolacji kotła.
 • Rozpoczęto montaż izolacji filtra workowego.
 • Realizowano przygotowania do montażu izolacji absorbera rozpyłowego oraz do montażu izolacji suchego reaktora.
 • Realizowano prace wykończeniowe na filtrze workowym.
 • Montaż systemu dystrybucji sprężonego powietrza na filtrze workowym.
 • Kontynuowano montaż kanałów spalin.
 • Montaż konstrukcji wsporczej SCR, konstrukcji wsporczej silosów reagentów, belek wciągnikowych nad podgrzewaczem powietrza pierwotnego, obudowy katalizatorów SCR, przenośników transportu mechanicznego pod filtrem workowym, konstrukcji wsporczej zewnętrznego ekonomizera, konstrukcji wsporczej silosów popiołu, separatora metali nieżelaznych.
 • Konstrukcje wsporcze: separatora metali nieżelaznych, kruszarki oraz separatorów metali żelaznych.
 • Kontynuowano montaż: rurociągów sprężonego powietrza, rurociągów kondensatu, rurociągów wody zasilającej, rurociągów wody chłodzącej, parociągów, rurociągów wody DEMI.
 • Wykonano połączenia wewnętrznych urządzeń stacji uzdatniania wody po stronie elektrycznej i hydraulicznej.
 • Rozpoczęto montaż zbiornika ppoż.
 • Montaż aparatury wyprowadzenia mocy za transformatorem 110kV.

Efekty prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy
w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy na budowie w marcu 2023 r. zaprezentowaliśmy na comiesięcznym timelapse.

W kwietniu kontynuowane będą m.in. prace przy układzie oczyszczania spalin (np. silosy reagentów, kanał dolotowy absorbera rozpyłowego i izolacje) oraz kolejne prace montażowe instalacji w zakresie elektryki, automatyki, teletechniki, wentylacji, ppoż. oraz inne, w tym wykończeniowe.