Luty 2022 r. – podsumowanie miesiąca

09.03.2022

W lutym słowo kocioł było na ustach wszystkich pracujących przy budowie Portu Czystej Energii. Mimo nie zawsze wspierającej pogody, zakończył się montaż głównej konstrukcji wsporczej pod kocioł oraz potężnych elementów kotła (drugiego i trzeciego kanału).

Cały proces montażu elementów kotła, bardzo skomplikowany i wymagający precyzji, został przez nas zebrany w jednym krótkim materiale filmowym. Można go zobaczyć na naszym kanale na You Tube, który dostępny jest tutaj.

Podnoszenie na konstrukcję wsporczą drugiego kanału ciągu kotła
Przedstawiciele PCE aktywnie angażują się w ważne wydarzenia branżowe.

W minionym miesiącu Gdańsk gościł specjalistów branży ITPOK z całej Polski w ramach konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych”.  W ciągu trzydniowej konferencji eksperci wymienili się wiedzą i doświadczeniem oraz prognozowali kierunek, w którym w przyszłości będzie się rozwijać branża termicznego przekształcania odpadów. W trakcie spotkania zostało zorganizowanych 7 paneli dyskusyjnych, podczas których wygłoszonych zostało 29 referatów. Ostatniego dnia konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania budowy Portu Czystej Energii. W zwiedzaniu uczestniczyło ok. 80 osób, które mogły na miejscu sprawdzić status budowy. 

Zrzuty z systemu BIM (na zielono zaznaczono prace budowlane, które zostały już wykonane)

W lutym wykonano następujące roboty budowlane:

  • Bunkier zasypowy: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe dla ścian, stropów i cokołów od poziomu +21,00 m do +33,60 m
  • Budynek obsługowy: kontynuowano prace zbrojarskie żelbetowe przy ścianach, stropach i słupach do poziomu +29,40 m
  • Budynek turbiny i generatora: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe przy wykonaniu cokołów, wykonano słupy i strop żelbetowy oraz prace murarskie dla pomieszczenia chemicznego, jak i kontynuowano prace związane z wykonaniem konstrukcji stalowej budynku
  • Kondensator chłodzony powietrzem: wykonano kolejne stopy fundamentowe.

Kontynuowane były również następujące prace:  

  • Elektryczne – bieżące układanie bednarki w płytach fundamentowych i elementach żelbetowych, wykonywanie przekładki instalacji telekomunikacyjnych i kabli energoelektrycznych w zakresie wjazdu i parkingu ZTPOK
  • Sanitarne – bieżąca realizacja instalacji podposadzkowych w płycie żelbetowej; kontynuacja wykonywania instalacji zewnętrznych w zakresie kanalizacji czystej i brudnej, instalacji sanitarnej oraz wody systemu przeciwpożarowego. 

 Równolegle prowadzone były prace związane z montażem konstrukcji drugorzędowej i układaniem krat podestowych kotła. Na placu montażowym trwały prace przygotowawcze związane z przygotowaniem do montażu wiązek konwekcyjnych.

 W ubiegłym miesiącu zainstalowano również pięć z ośmiu lejów znajdujących się pod rusztem oraz dwa wymienniki sieci ciepłowniczej na podeście w budynku Turbiny i Generatora.

Filmowe podsumowanie lutego dostępne jest pod tym linkiem.