Listopad 2022 r. – podsumowanie miesiąca

19.12.2022

Pomimo zmiennych warunków pogodowych w listopadzie na budowie Portu Czystej Energii cały czas trwały intensywne prace budowlane oraz technologiczne. W tym czasie m.in. skompletowano i zainstalowano odżużlacz prowadzący spod rusztu do hali wstępnej waloryzacji żużla. Zakończono budowę konstrukcji wsporczej skraplacza powietrznego, a obecnie trwają montaże poszczególnych jego elementów. 

Żużel jest jedną z pozostałości po procesie spalania i stanowić będzie około 20% masy przyjmowanych odpadów komunalnych. Będzie wykorzystywany m.in. jako materiał do budowy dróg. W listopadzie zamontowano odżużlacz, który posłuży do transportu żużli spod rusztu instalacji do budynku waloryzacji. Gorący żużel spod rusztu najpierw trafi do wanien wypełnionych wodą, gdzie ulegnie schłodzeniu, a następnie w postaci mokrej – niepylącej – za sprawą zgrzebłowych odżużlaczy będzie transportowany do hali waloryzacji. Waloryzacja będzie przebiegała w kilku etapach. Na początku żużel zostanie poddany obróbce mechanicznej (ruszt wibracyjny), pozwalającej wydzielić z niego elementy wielkogabarytowe. W dalszej kolejności następować będzie pierwszy etap separacji metali żelaznych, następnie proces kruszenia i kolejna separacja metali żelaznych oraz dodatkowo nieżelaznych. Po wstępnej waloryzacji, która potrwa do 5 dni, żużel będzie na bieżąco odbierany z instalacji i przekazywany odbiorcom zewnętrznym do zagospodarowania.

Odżużlacz

Zakończono również prace nad konstrukcją wsporczą skraplacza powietrznego, a obecnie trwają montaże poszczególnych jego elementów. Wzrok przykuwają przede wszystkim ogromne wentylatory. W skraplaczu rozprężona para wodna wychodząca z turbiny ulegnie skropleniu, a skropliny zawracane będą do systemu wody zasilającej kotła. O tym jak działa kocioł, do czego służy ruszt i jakie funkcje ma bunkier dowiesz się z filmu TUTAJ.

Wentylatory w skarplaczu powietrznym

W poprzednim miesiącu powstał także fundament pod punkt przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. Port Czystej Energii rocznie wyprodukuje w wysokosprawnej kogeneracji 509 000 GJ energii cieplnej, która trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kogeneracja to proces jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zastosowanie takiego rozwiązania to przede wszystkim oszczędność tzw. energii pierwotnej, czyli tej, której nie udało by się wyprodukować w systemie rozdzielnym produkcji energii elektrycznej i ciepła. Wysokosprawna kogeneracja daje również możliwość znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w tym CO2, w porównaniu do produkcji tej samej ilości energii i ciepła bez skojarzenia. Praca ITPOK w kogeneracji umożliwia dostosowanie produkcji energii cieplnej do potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej. W zimowym okresie grzewczym wytworzona w Porcie Czystej Energii energia cieplna trafi w postaci ciepła systemowego i podgrzanej wody do blisko 19 tys. gospodarstw domowych. Latem, poza okresem grzewczym, energia cieplna trafi do mieszkańców Gdańska i okolic w postaci podgrzanej ciepłej wody.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

W listopadzie hala rozładunkowa niemal w całości została pokryta elewacją. W tym budynku odbywać się będzie rozładunek odpadów, które trafią do bunkra zasypowego. O bunkrze warto przeczytać TUTAJ. Kontynuowane są roboty budowlane w budynku administracyjnym. 

Hala rozładunkowa

W listopadzie powstały następujące elementy konstrukcyjno-architektoniczne:

 • Budynek obsługowy – kontynuowano prace murarskie, tynkarskie
 • Budynek administracyjne – wykonano ściany żelbetowe na 3 kondygnacjach
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – kontynuowano prace murarskie i tynkarskie
 • Budynek wstępnej waloryzacji żużla – realizowano zakres cokołów
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż konstrukcji stalowych
 • Budynek bunkra – realizowano montaż konstrukcji stalowych i płyt elewacyjnych
 • Napowietrzna komora ciepłownicza – realizowano prace przy stopach fundamentowych
 • Stanowisko wody amoniakalnej – realizowano cokoły
 • Silosy popiołów ze stanowiskiem załadowczym – wykonano płytę fundamentową oraz realizowano cokoły
 • Stanowisko monitoringu emisji CEMS – wykonano płytę fundamentową
 • Budynek portierni – rozpoczęto prace murarskie

W listopadzie kontynuowane były następujące prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – kontynuowano prace przy instalacjach podtynkowych w budynku obsługowym. Kontynuowano montaż słupów oświetleniowych oraz wykonano oświetlenie placu budowy. Wykonywano również elementy instalacji odgromowej na elewacji budynku obsługowego oraz elementy instalacji uziemienia otokowego oraz fundamentowego w budynkach portierni, zbiorniku lekkiego oleju rozpałkowego, zbiorniku wody amoniakalnej, stanowisku monitoringu emisji CEMS oraz napowietrznej komory ciepłowniczej. Rozpoczęto prace montażowe kanalizacji kablowej i uziemiającej dla stacji transformatorowej
 • Sanitarne – kontynuacja montażu wentylacji bytowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku obsługowym oraz w budynku elektrycznym i sprężarkowni. Rozpoczęcie wykonania instalacji wody zmywnej, instalacji ppoż., oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku bunkra i budynku turbiny i generatora
 • Drogowe – kontynuacja prac w zakresie układania krawężników oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

W zakresie robót branży technologicznej:

 • Kontynuacja montażu krat podestowych oraz obarierowania w rejonie kotła oraz turbogeneratora
 • Montaż osuszacza sprężonego powietrza, rurociągów okołoturbinowych, lejów filtra workowego oraz kontenera monitoringu emisji CEMS
 • Montaż zbiornika amoniaku, pomp rozładunkowych i transferowych amoniaku oraz napędu do transportu pneumatycznego popiołów
 • Montaż szaf dozowania wody amoniakalnej do układu SNCR oczyszczania spalin
 • Montaż pomp wody zasilającej, skroplin, odwodnień obiegu cieplnego, sieci ciepłowniczej, wody do chłodzenia rusztu oraz wody do chłodzenia obiegu cieplnego
 • Montaż konstrukcji stalowej oraz pierścieni, łopat, łożysk i przekładni kondensatora chłodzonego powietrzem

Efekty listopadowych prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

W grudniu kontynuowany będzie m.in. dalszy montaż skraplacza powietrznego oraz montaż kolejnych elementów systemu oczyszczania spalin.

Filmowe podsumowanie listopada można obejrzeć TUTAJ

Więcej informacji na temat naszej nowoczesnej elektrociepłowni znajduje się w broszurze dostępnej pod tym linkiem.