Dziesiąty miesiąc budowy Portu Czystej Energii

12.05.2021

Za nami dziesiąty miesiąc budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku. Zarys budynków instalacji jest już coraz bardziej widoczny. Cały czas praca realizowana jest zgodnie harmonogramem, a warunki pogodowe – coraz lepsze. Obecnie na placu budowy pracuje około 40 pracowników fizycznych do tego sztab inżynierów, projektantów, osób związanych z nadzorem. Prace trwają od wczesnego ranka, do późnego popołudnia, od poniedziałku do soboty. Robimy wszystko, żeby instalacja mogła zostać oddana do eksploatacji w terminie.

Teren działki inwestycyjnej

Poniżej zamieszczony jest projekt Zakładu w modelu BIM (ang. Building Information Modeling). Elementy zaznaczone na zielono to te, które już powstały. Widać, że choć jeszcze dużo pracy przed nami, to całość zaczyna już nabierać odpowiednich kształtów.

Model budowy ZTPO

KWIECIEŃ 2021

Prace żelbetowe:

a. Bunkier odpadów (realizacja ścian żelbetowych od strony wschodniej i północnej) – docelowo ściany bunkra będą sięgały do 37 metrów w górę, zaś jego fundament posadowiony został 10 metrów poniżej poziomu terenu. Wykonano cokoły na płycie bunkra od strony hali kotłów oraz kontynuowano prace związane z profilowaniem zsypów bunkra, gdzie „zrzucane” będą przyjeżdzające głównie wewnętrznym transportem odpady. Więcej o bunkrze czytaj tutaj.

b. Płyta fundamentowa budynku obsługowego, gdzie docelowo znajdować się będzie centralna dyspozytornia.

c. Płyta fundamentowa od strony hali kotła – II etap; fundamenty te umożliwią rozpoczęcie montażu konstrukcji wsporczej pod produkowany już kocioł i ruszt.

d. Zbiornik podziemny na wody opadowe czyste.

e. Rozpoczęto prace zbrojarskie pod płytę fundamentową kotła.

Podziemna część bunkra
Realizacja ścian bunkra
Profilowanie zsypów bunkra

Dostawa i produkcja elementów technologicznych:

– trwa produkcja rusztu – pierwsze transporty z elementami rusztu planowane są na czerwiec br.

– trwa produkcja kotła – pierwsze transporty i montaż zaplanowano na lipiec br.

Pozostałe prace:

W kwietniu Wykonawca prowadził również roboty elektryczne (uziemienie w obszarach realizowanych prac żelbetowych dla poszczególnych obiektów) oraz sanitarne (instalacje podposadzkowe w budynku obsługowym, jak również w budynku bunkra). 
Nadal na całym obszarze działki kontynuowane były prace związane z wykonaniem nasypów oraz usuwaniem grodzic, a także zakończono realizację zasilania tymczasowego.

Na bieżąco zespół projektantów Wykonawcy pracuje nad projektami wykonawczymi w zakresie technologii, uwzględniającymi najnowsze wymogi BAT (ang. Best Available Technology – najlepsze dostępne techniki), którym podlega nasza instalacja. Nowe wymogi BAT odnośnie spalania odpadów obowiązują od grudnia 2019 roku (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE). Nakłada ona na prowadzących instalacje termicznego przekształcania odpadów obowiązek wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001, EMAS), rozszerzonych wymagań w zakresie monitorowania instalacji, wymaganych poziomów efektywności środowiskowej i sprawności spalania, a także sprawności energetycznej, ograniczeń w zakresie emisji do powietrza i wody, a także emisji hałasu oraz efektywnego wykorzystania materiałów. W przypadku naszej instalacji, główne dostosowania projektowe należy przeprowadzić w zakresie zwiększenia skuteczności układu oczyszczania spalin oraz rozszerzenie zakresu ciągłego monitoringu emisji do atmosfery. Po dostosowaniu do nowych wymogów BAT i tak bardzo zaawansowanych technologicznie rozwiązań, nasza gdańska instalacja będzie jedną z najbardziej przyjaznych  środowisku elektrociepłowni w Europie.       

Co nas czeka w kolejnym miesiącu?

Przed nami m.in. dalsze prace związane z budową ścian bunkra i budynku obsługowego, prace fundamentowe budynku kotła oraz technologiczne związane z produkcją kotła i rusztu.

Filmowe podsumowanie miesiąca dostępne jest pod tym linkiem.