Czerwiec 2022 r. – podsumowanie miesiąca

15.07.2022

Przeszło dwa lata budowy za nami, a z trójmiejskiej obwodnicy widać już całkiem wyraźnie główną konstrukcję instalacji Portu Czystej Energii. Obecnie bryła budynku nie zmienia się znacząco, a większość prac konstrukcyjnych i technologicznych wykonywanych jest wewnątrz zakładu. 

W czerwcu na terenie Portu Czystej Energii pojawił się turbogenerator, czyli silnik wykorzystujący energię cieplną pary wodnej do napędu generatora elektrycznego. Został on posadowiony na fundamencie, w swoim docelowym miejscu. W kolejnych miesiącach, do urządzenia będą montowane elementy systemu technologicznego, tak by od początku 2024 r. mógł on rozpocząć produkcję energii elektrycznej i ciepła. Więcej o turbogeneratorze piszemy tutaj.

Usadowienie turbogeneratora

W zakresie robót branży technologicznej w ubiegłym miesiącu sporo się działo w ramach prac montażowych elementów kotła: zakończono montaż komory paleniskowej, kotew pod wymurówkę, które znajdują się wewnątrz komory paleniskowej, przegród, stropów i kompensatorów części konwekcyjnej, rur opadowych i wznoszących wraz z mocowaniami rurociągów. Zrealizowano również prace na leju zasypowym i prace spawalnicze na kompensatorze pomiędzy kotłem a rusztem oraz na ścianach szczelnych części radiacyjnej i konwekcyjnej. Zamontowano kanały spalin, czerpnię oraz wyrzutnię powietrza agregatu prądotwórczego.

Czerwiec był też miesiącem, w którym kontynuowano montaż podestów, platform, krat podestowych, obarierowania podestów roboczych. Prowadzono prace montażowe odwodnień i odpowietrzeń kotła, od kolektorów do rozprężacza oraz kanałów powietrza pierwotnego. W minionym miesiącu rozpoczęto montaż estakady technologicznej i lejów pod częścią konwekcyjną oraz ustawiono w pozycji docelowej trzy transformatory średniego napięcia oraz wentylator powietrza pierwotnego.

Obiektom, które zostały już zbudowane, można się przyjrzeć na trójwymiarowych modelach BIM, które jak co miesiąc udostępniamy. 

W czerwcu wykonane zostały następujące roboty budowlane:

  • Budynek obsługowy – kontynuowano prace związane z wykonywaniem spoczników i biegów schodowych w pionach komunikacyjnych.
  • Budynek turbiny i generatora – kontynuowano prace przy kanałach w poziomie posadzek.
  • Budynek administracyjny – wykonano ławy i stopy fundamentowe.
  • Budynek elektryczny i sprężarkowni – kontynuowano wykonanie belek, attyk, trzpieni, cokołów, ścian murowanych oraz wykonano posadzki w pomieszczeniach transformatorów.
  • Komin – wykonano podlewki.

Kontynuowano również następujące prace:

  • Elektryczne i teletechniczne – wykonano uziom otokowy kanalizacji teletechnicznej w obszarze północno–zachodnim oraz centralnym działki inwestycyjnej.
  • Sanitarne – kontynuacja prac przy wykonaniu sieci wodociągowej pitnej i gaśniczej oraz sieci kanalizacji deszczowej i ścieków procesowych. 
  • Drogowe – wykonano warstwę odsączającą dla jednego z odcinków dróg na terenie zakładu.

 Filmowe podsumowanie czerwca dostępne jest tutaj.

W lipcu czekają nas próby ciśnieniowe układu kotła, jak również realizowane będą prace związane z budynkiem administracyjnym i budynkiem waloryzacji żużla.