Wybrano #imiędlawalczaka w gdańskim Porcie Czystej Energii

06.05.2022

40 tonowy walczak, kluczowy element konstrukcji powstającego Portu Czystej Energii, będzie nosił nazwę Stolem. O wyborze imienia zadecydowano w trakcie ogólnodostępnego głosowania. Uroczysty chrzest „serca” gdańskiej instalacji, z udziałem Pani Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandry Dulkiewicz, odbędzie się już 16 maja. Imię dla walczaka zostało wybrane spośród prawie 1200 nadesłanych propozycji, które zostały wyselekcjonowane przez komisję konkursową, a następnie pięć z nich trafiło do dalszego głosowania.

5 maja zakończone zostało zbieranie głosów w konkursie #imiędlawalczaka. Do samego końca głosowanie pozostawało anonimowe. Nikt z głosujących, jaki i komisji konkursowej, nie wiedział kto jest autorem zwycięskiej nazwy oraz uzasadnienia. W pierwszej części plebiscytu zgłoszono 1181 propozycji, na które w drugim etapie zagłosowało 1923 uczestników. Zwyciężczynią konkursu z liczbą 842 oddanych głosów okazała się Pani Kamila Węgrzynowska z Gdańska, która zaproponowała imię Stolem wraz z poniższym uzasadnieniem:

Stolemy według historii Kaszub to olbrzymy… odznaczali się rzekomo nadzwyczajnym wzrostem i siłą. Stolemowie tworzyli wzgórza, mierzeje na jeziorach czy mielizny na morzu. Z kolei w zbiorze legend kaszubskich „Dobro zwycięża” Ceynowa przedstawił inne opowiadanie, wedle którego Stolemowie mieli być dobrymi istotami, pomagającymi ludziom. Nasz gdański walczak kojarzy mi się właśnie z olbrzymem Stolemem, który będzie ciężko pracował i pomagał nam gdańszczanom.

Zwyciężczyni konkursu otrzyma wybraną przez siebie nagrodę rzeczową o wartości 1500 zł o charakterze sportowym, turystycznym lub rekreacyjnym. Będzie ona również gościem honorowym podczas uroczystego chrztu walczaka, który odbędzie się 16 maja w Porcie Czystej Energii.

– Jestem pod wrażeniem poziomu konkursu oraz odzewu z jakim się spotkaliśmy. W trakcie posiedzenia komisji konkursowej, wyłaniając finalistów mierzyliśmy się z dużym problemem, gdyż niezwykle ciężko było nam wybrać najciekawsze propozycje. Finalnie cieszę się, że głosujący wskazali na imię Stolem. Myślę, że wspaniale wpisuje się ono w historię naszego regionu. Gratuluję wszystkim finalistom, a w szczególności Pani Kamili, która popisała się dużą wiedzą oraz kreatywnością – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu PCE.

Do finału konkursu trafiły również takie propozycje imienia jak: Balteus, Dima, Sambor oraz Sława.

Na wszystkich pięciu finalistów czekają nagrody rzeczowe: m.in. roczne Karty Turysty Visit Gdańsk z pakietem „Zwiedzanie” oraz zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska. Dodatkowo komisja konkursowa, postanowiła, że nagrodzi również tych uczestników, którzy w pierwszym etapie konkursu zaproponowali zwycięskie imię Stolem oraz uargumentowali jego wybór.

Walczak

Walczak to podstawowy i najwyżej usytuowany element kotła parowego. Jest jednym z najważniejszych elementów technologicznych budowanej w Gdańsku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli spalarni – elektrociepłowni. Zadaniem walczaka jest oddzielanie pary od wody, która trafia następnie do turbiny, po wcześniejszym przegrzaniu do temp. ok. 400 st. C, napędzając generator energii.

Wszystkie nadesłane przez uczestników konkursu propozycje imion wraz z uzasadnieniami dostępne są na stronie: https://konkursy.trojmiasto.pl/konkurs-16280/

Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku to nowoczesna instalacja umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Odpady energetyczne to np. zużyte pieluchy jednorazowe, podpaski, patyczki i waciki kosmetyczne, styropian, zabrudzony papier, czy folie po słodyczach, nabiale, itp. Ciepło i  energia elektryczna z odpadów  są energią zieloną, ponieważ pozwalają na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie ograniczać emisję spalin do powietrza. Do gdańskiej instalacji trafiać będą odpady z Gdańska i 34 pomorskich gmin skupionych wokół 3 instalacji komunalnych (dawniej RIPOK). Realizacja Projektu jest ostatnim, brakującym ogniwem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie pomorskim, umożliwiającym jego optymalizację. Uwzględniając koszty związane z obowiązkiem dostosowania instalacji do nowych wymogów BAT koszt instalacji wyniesie blisko 600 mln zł, z czego blisko 271 mln zł pokrywa bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostała kwota pochodzi z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. Gdańska instalacja jest budowana i będzie eksploatowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm WEBUILD, Termomeccanica Ecologia i TIRU-PAPREC ENERGIES. W Polsce tego typu instalacje eksploatowane są m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie. Oddanie do użytkowania ZTPOK planowane jest na koniec 2023 roku.