Relacja ze spotkania Rady Interesariuszy – październik 2021

08.11.2021

Spotkanie odbyło się w dniu 27 października 2021 r.

Za nami kolejne spotkanie członków Rady Interesariuszy. Tym razem dyskusja toczyła się głównie wokół sytuacji zapachowej Zakładu Utylizacyjnego. Wiceprezes ZU Grzegorz Orzeszko przedstawił obecną sytuację i plany działań na najbliższą przyszłość w tym obszarze. Członkowie zapoznali się też z wynikami i specyfiką badań olfaktometrycznych, które przeprowadziła w ZU Politechnika Gdańska.

Jarosław Paczos Wiceprzewodniczący RI przedstawił spojrzenie Stowarzyszenia Sąsiadów ZU na obecną sytuację i kierunek działań, na jakim stowarzyszeniu zależy. W trakcie spotkania Piotr Bareła doradca PCE ds. technologicznych przedstawił technologię systemu oczyszczania spalin w ZTPOK, po zmianach wynikających z wdrożenia nowych konkluzji BAT.

Następnie Prezes PCE Sławomir Kiszkurno przedstawił bieżącą sytuację zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji budowy spalarni odpadów.

Uzgodniono, że kolejne spotkanie Rady dedykowane  będzie morfologii odpadów (frakcji energetycznej), które będą kierowane do odzysku energetycznego w  Porcie Czystej Energii, popularnie zwanego spalarnią odpadów.