Prezes zarządu Portu Czystej Energii na konferencji NFOŚiGW

26.06.2022

„Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona” – oto hasło wydarzenia zorganizowanego 22 czerwca 2022 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiotem konferencji była krajowa gospodarka odpadami, ich termiczne przekształcanie oraz wykorzystanie w ciepłownictwie. W trakcie spotkania władze Funduszu ogłosiły, że przeznaczą dodatkowe 2 mld złotych z Funduszu Modernizacyjnego na wykorzystanie odpadów w ciepłownictwie. Dodatkowe środki na inwestycje w instalacje termicznego przekształcania odpadów mają pomóc samorządom w domknięciu systemu gospodarowania odpadami, zapewnić realizacje gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zdywersyfikować źródła energii w Polsce. Na zaproszenie NFOŚiGW w konferencji udział wziął Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii. Podczas panelu pn. „Komu potrzebne są spalarnie?”, przedstawił konieczność intensyfikacji procesów inwestycyjnych w zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Więcej informacji na temat konferencji wraz z materiałami pokonferencyjnymi do pobrania znajdziecie klikając w link poniżej. 

Podsumowanie wydarzenia