Prezes Portu Czystej Energii weźmie udział w pracach Rady Centrum Technologii Wodorowych

29.11.2022

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde wystosował oficjalne pismo zapraszające prezesa zarządu Portu Czystej Energii Sławomira Kiszkurno do udziału w Radzie Centrum Technologii Wodorowych. CTW to pierwsza w Polsce nowoczesna jednostka badawcza zajmująca się technologią wodorową. Tworzy ją interdyscyplinarny zespół specjalistów o szerokiej wiedzy z zakresu chemii, fizyki, energetyki i informatyki.

Centrum Technologii Wodorowych skupia w sobie kompetencje obejmujące szerokie spektrum badawcze. Zajmuje się kompleksową obsługą projektów wodorowych, ich rozwojem i utrzymaniem. To jednostka dedykowana do praktycznego stosowania osiągnieć naukowych w przemyśle.

Działania Centrum Technologii Wodorowych obejmują tematy związane z diagnostyką ogniw paliwowych, gromadzeniem i produkcją wodoru, produkcją i przetwarzaniem energii oraz modelowaniem procesów wodorowych. Jej zadaniem jest wyjście naprzeciw wyzwaniom nowoczesnej gospodarki.

Strukturę organizacyjną CTW tworzą: Dyrektor Centrum, Rada Nadzorcza i Rada Centrum. Rada Centrum jest organem inicjującym i opiniodawczym. Jest upoważniona m.in. do wyznaczania kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.


Więcej informacji na temat Centrum Technologii Wodorowych znajduje się TUTAJ