Posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii

19.05.2021

18 maja odbyło się kolejne, już 34. spotkanie Rady Interesariuszy. Po ponad roku obrad on-line, wreszcie spotkaliśmy się bezpośrednio. Głównym ustaleniem spotkania było powołanie grupy roboczej, której celem jest współpraca interesariuszy przy aktualizacji Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego oraz wypracowanie społecznego monitoringu parametrów środowiska w aspekcie funkcjonowania Portu Czystej Energii.

Podczas spotkania omówiono oczekiwania przedstawicieli strony społecznej w Radzie Interesariuszy. Przedmiotem rozmów była przede wszystkim przyszłość gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku. W celu usprawnienia komunikacji powołano grupę roboczą, w skład której ze strony społecznej weszli: Jarosław Paczos, Tomasz Komorowski, Jadwiga Kopeć, Magdalena Haas.

Zmienił się skład Rady Interesariuszy: w miejsce pani Krystyny Szymańskiej, wieloletniej dyrektor Fundacji ARMAAG weszła Pani Magdalena Haas, obecna Dyrektor fundacji.