Port Czystej Energii przygotowuje się do rozruchów

15.12.2023

Od poniedziałku 18 grudnia 2023 r. w Porcie Czystej Energii rozpoczyna się operacja dmuchania parowego. Jej celem jest oczyszczenie rurociągów pomiędzy kotłem parowym a turbiną. W tym czasie z instalacji będzie wydobywać się początkowo rdzawy dym, a później coraz mniej widoczna czysta para wodna. Słyszalne będą też świsty i huki. To w pełni bezpieczne i planowane procesy, będące ważnym etapem przygotowania instalacji do rozruchów i późniejszej eksploatacji.

Dmuchanie parowe poprzedziły operacje suszenia wymurówki i alkalicznego gotowania kotła, które zostały przeprowadzone w listopadzie. Informowaliśmy o nich tutaj. Teraz przyszedł czas na kolejny planowany etap prac. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej instalacji niezbędne jest przedmuchanie rurociągu, prowadzącego docelowo do turbiny, parą pochodzącą z kotła. Proces ten ma duże znaczenie dla późniejszej bezawaryjnej pracy turbiny. Prawidłowe wykonanie dmuchania umożliwi przejście elektrociepłowni w fazę rozruchu.

Do przedmuchiwania rurociągu zostanie wykorzystana para wodna wytworzona przy użyciu palników zasilanych olejem opałowym lekkim. W wyniku dmuchania parowego z wewnętrznych powierzchni rur zostaną usunięte wszelkie zanieczyszczenia, w tym rdza. W tym czasie z tłumika zamontowanego na końcu rurociągu, przed turbiną, będzie się wydobywać się początkowo rdzawy dym, a później czysta para wodna. Słyszalne będą też świsty i huki. Mieszkańcy okolicznych osiedli nie muszą się jednak niepokoić, ponieważ to normalne, standardowe zjawiska na tym etapie prac. Nie stanowią one zagrożenia dla ludzi ani dla środowiska. W celu ograniczenia emisji hałasu na końcu rurociągu został zamontowany specjalny tłumik.

Rozpoczęcie dmuchania parowego zaplanowane jest na poniedziałek 18 grudnia 2023 r. Cała operacja potrwa 2-3 tygodnie i będzie się odbywała od dwóch do czterech razy dziennie. Każdy przedmuch potrwa blisko dwie minuty.

Więcej informacji na temat procesu przedmuchów parowych i zbliżającego się rozruchu elektrociepłowni na filmie.