Parownik, przegrzewacze i ekonomizery – kolejny etap budowy gdańskiej spalarni

01.04.2022

Pod koniec marca rozpoczął się montaż części konwekcyjnej kotła w Porcie Czystej Energii – zakładzie termicznego przekształcania odpadów, który powstaje w Gdańsku.  Ten etap prac ma potrwać około dwóch tygodni. W tym czasie zostaną zamontowane parownik, przegrzewacze i ekonomizery.

Montaż części konwekcyjnej kotła to kolejny ważny moment w trwającej ponad półtora roku budowie Portu Czystej Energii. Sama operacja montażu kotła rozpoczęła się w grudniu od montażu potężnych ścian radiacyjnych.  Następnie zamontowany został walczak, który będzie służyć do wytwarzania pary wodnej z dostarczanej do niego wody technologicznej. Aktualnie montowana jest część konwekcyjna, która składa się z poziomego ciągu elementów. Każdy z nich będzie pełnił w kotle inną funkcję.

Na początku ciągu konwekcyjnego znajdzie się parownik. To element kotła, w którym woda będzie zamieniana w parę wodną. W dalszej kolejności zamontowane zostaną trzy przegrzewacze, podgrzewające parę wodną do temperatury 400 stopni Celsjusza. Następnie znajdują się trzy ekonomizery odpowiedzialne za podgrzanie wody zasilającej kocioł (do temperatury 220-245 stopni Celsjusza) poprzez odzyskiwanie ciepła z gazów spalinowych. Od zewnątrz ciąg konwekcyjny będzie obudowany ścianami z rur, przez które przepływa woda.

Wszystkie montowane elementy to kluczowe segmenty w procesie przejmowania ciepła ze spalanych odpadów, a w dalszej kolejności do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła, które zasili miejską sieć ciepłowniczą. Odzyskana z odpadów komunalnych energia wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, z których powstaje obecnie. Poprawi to bilans emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Symbolicznym zakończeniem tego etapu będzie planowany na maj uroczysty chrzest walczaka.