Para wodna – dym nad Portem Czystej Energii – skąd się biorą?

15.11.2023

Rozpoczął się kolejny etap budowy Portu Czystej Energii – miejskiej elektrociepłowni w Gdańsku. Poprzedza on przeprowadzenie rozruchów instalacji. Aktualnie na placu budowy trwa suszenie wymurówki oraz alkaliczne gotowanie kotła. Zaplanowanym procesom może towarzyszyć produkcja pary wodnej widoczna nad budynkiem kotła. Mieszkańcy Gdańska nie muszą się jednak niepokoić. To oznaka, że procesy te przebiegają prawidłowo i instalacja wkrótce rozpocznie standardową pracę.

Procesy suszenia wymurówki oraz alkalicznego gotowania kotła przeprowadza się po to, by kocioł był suchy, szczelny, wytrzymały i pozbawiony pęknięć. Po zakończeniu tych czynności wykonana zostanie operacja dmuchania parowego, której celem będzie oczyszczenie rurociągu pomiędzy kotłem a turbiną.

Do wskazanych procesów wykorzystuje się gaz LPG oraz lekki olej, a nie odpady komunalne. Czynności te są koniecznym elementem budowy instalacji. Ich przeprowadzeniu może towarzyszyć pojawienie się pary wodnej lub dymu z komina, a przy przedmuchiwaniu kotła również efekty dźwiękowe w postaci świstów i huków. W tych okolicznościach jest to zjawisko naturalne i bezpieczne, ponieważ nie oznacza awarii instalacji. Prawidłowe wykonanie ww. operacji to jeden z etapów niezbędnych do przejścia w fazę rozruchu elektrociepłowni.

Procesy związane z suszeniem wymurówki i alkalicznym gotowaniem kotła prowadzone są przez całą dobę i będą realizowane przez blisko tydzień.  Natomiast dmuchanie parowe zaplanowano na około dwa tygodnie, w zależności od stopnia oczyszczenia rurociągu. Dmuchanie będzie miało miejsce od dwóch do czterech razy dziennie. Czas każdego z przedmuchów wyniesie około dwóch minut.