Fachowcy mówią o branży odpadowej. Podsumowanie III Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami

10.09.2021

Już po raz trzeci odbyło się w Gdańsku dwudniowe wydarzenie poświęcone wyzwaniom i perspektywom branży zagospodarowania odpadów. Dwudniowe Forum przyciągnęło przeszło 200 uczestników – specjalistów z branży, bankowców i prawników oraz samorządowców z całej Polski.  

Wydarzenie organizowane było przez Gdańską Fundację Wody przy wsparciu merytorycznym Portu Czystej Energii i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Patronat honorowy nad Forum objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz.

– Cieszę się, że mieliśmy możliwość gościć w Gdańsku tak szerokie grono praktyków, na co dzień pracujących w trudnej branży, jaką jest gospodarka odpadami. To unikalna okazja do wymiany doświadczeń i idei, całościowego spojrzenia na zagadnienia dotyczące nas wszystkich. Cieszę się, że Gdańsk jest miejscem debaty i wdrażania najlepszych praktyk w tym obszarze – podsumowuje wydarzenie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Obrady oficjalnie otworzył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju oraz Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród tematów poruszonych podczas Forum nie zabrakło europejskiego Zielonego Ładu – największego w historii Unii Europejskiej projektu transformacji ekologicznej i gospodarczej. Panel moderował prezes zarządu Portu Czystej Energii, Sławomir Kiszkurno.

– Znajdujemy się w bardzo ważnym momencie zmian, jeśli chodzi o przyszłość gospodarki odpadami. To czas na poszukiwanie rozwiązań i definiowanie wyzwań, które będą stać przed nami w kolejnych latach – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes Portu Czystej Energii i dodaje – W zmieniającej się sytuacji gospodarczej i legislacyjnej niezbędna jest wizja i determinacja oraz potrzeba sprawnego działania, w tym wykorzystania najlepszych praktyk z branży. To czas dla tych, którzy wiedzą czego chcą, dla przewidujących i przygotowanych.

W ciągu dwóch dni konferencji rozmawiano o prawnych i ekonomicznych aspektach gospodarki odpadami, w tym o optymalizacji finansowej i organizacyjnej gminnych systemów za nią odpowiedzialnych. Równie ważnym tematem było termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (TPOK), któremu poświęcono dwa bardzo merytoryczne panele. W pierwszym z nich specjaliści dyskutowali na temat nowych konkluzji BAT (Best Available Technique) dotyczących najlepszych dostępnych technologii w tej dziedzinie. Podczas drugiego panelu praktycy prowadzili rozmowę na temat doświadczeń z eksploatacji instalacji TPOK, w tym zagospodarowaniu produktów (odpadów) poprocesowych (żużli i popiołów lotnych).

W programie wydarzenia znalazł się także panel poświęcony roli nowoczesnej edukacji w kształtowaniu wśród społeczeństwa postaw prośrodowiskowych. Konferencję zakończyła wizyta jej uczestników na placu budowy gdańskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Portu Czystej Energii.

W trakcie forum prowadzony był Graphic Recording – zobaczcie poniżej przykłady tego, jak można graficznie przedstawić wystąpienia na żywo: