Edukacja w Porcie Czystej Energii

01.09.2022

„Port wiedzy: klimat – energia – odpady” to wspólne hasło działań edukacyjnych realizowanych przez Port Czystej Energii. Jesteśmy przekonani, że dzięki właściwej edukacji budujemy świadome społeczeństwo, które będzie działać i podejmować odpowiedzialne decyzje na rzecz ochrony środowiska.

Rozpoczęcie roku szkolnego to okazja, aby przypomnieć o materiałach edukacyjnych, które opracowaliśmy z myślą o edukacji młodzieży. W ramach kompletu materiałów znajdują się scenariusze lekcji wraz z kartami pracy, gotowe prezentacje do przeprowadzenia zajęć i dedykowane tablice edukacyjne. Materiały przeznaczone są dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Nasze materiały podzieliliśmy na dwa bloki tematyczne:  

1.      „Klimat się zmienia. Zmieńmy swoje przyzwyczajenia.”

Prezentujemy przyczyny i konsekwencje zmian klimatu. Wskazujemy na możliwości zapobiegania lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz uczymy, w jaki sposób można się przygotować na zmiany spowodowane ocieplaniem się klimatu. W ramach lekcji wymieniamy alternatywne źródła energii, uzasadniając konieczność ich wykorzystywania.

2.      „Odpady to cenne surowce”

Podnosimy świadomość uczniów na temat odpowiedzialnego postępowania z odpadami, zgodnie z gospodarką obiegu zamkniętego. Wyjaśniamy, na czym ona polega oraz wymieniamy sposoby zagospodarowania odpadów.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z udostępnionych przez nas materiałów oraz przekazywania ich nauczycielom, edukator, uczniom i rodzicom.

Materiały dostępne są do pobrania na naszym blogu TUTAJ 

Port wiedzy: klimat-energia-odpady. Grafika z kodem QR do pobrania materiałów edukacyjnych Portu Czystej Energii