Zielona energia

Port Czystej Energii to nowoczesna elektrociepłownia, która wytworzy w wysokosprawnej kogeneracji zieloną energię elektryczną i ciepło z odpadów nienadających się do recyklingu. Instalacja przyczyni się do zamknięcia obiegu gospodarki odpadowej, a także pozwoli na dywersyfikację źródeł energii, robiąc znaczący krok w procesie dekarbonizacji. Energia odzyskiwana z odpadów jest energią zieloną, gdyż nie pochodzi z tradycyjnych źródeł kopalnych takich jak węgiel, ropa czy gaz. Pozwala ograniczyć ich wydobycie, transport i emisje związane z tradycyjnym elektrociepłownictwem. Instalacje odzysku energii z odpadów mają wysokosprawny system oczyszczania spalin, który bardzo skutecznie minimalizuje emisje do środowiska. Sprawdź, jak działa w Porcie Czystej Energii system oczyszczania spalin.

109 GWh – roczna produkcja energii elektrycznej w Porcie Czystej Energii wystarczy na pokrycie zapotrzebowania:

3,5 roku
gdańskiego taboru tramwajowego
11 lat
oświetlenia drogowego w Gdańsku
54 tys.
gospodarstw domowych rocznie

509 TJ – roczna produkcja energii cieplnej w Porcie Czystej Energii wystarczy na pokrycie zapotrzebowania:

19 tys.
zasilenie gospodarstw domowych (zimą)
70 tys.
zasilenie gospodarstw domowych (latem)

Efekty środowiskowe Portu Czystej Energii

1,84 mln m3
Ograniczenie emisji gazu
wysypiskowego rocznie
52,8 tys. ton
Oszczędność roczna
węgla kamiennego
47,2 tys. ton
Oszczędność roczna
węgla brunatnego
164 tys. ton
Niższa roczna emisja CO2
w porównaniu do 
oddzielnej produkcji
energii na bazie węgla

Źródło: Dane z decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej zatwierdzającej wysokość pomocy publicznej dla projektu ZTPOK, Bruksela, październik 2019 r.