Wyjazd studyjny (Grossraschen) - 15 – 16 października 2015