Spotkanie z Radami Dzielnic oraz Radami Sołeckimi (2 kwietnia 2016r.)