Spotkanie z członkami Rady Interesariuszy (21 stycznia 2016 r.)