Punkty informacyjne PCE podczas Wielkiego Sprzątania Gdańska - Południe (kwiecień 2016 r.)

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.