Przedstawiciele władz Gdańska wizytowali spalarnię w Bydgoszczy (24 października 2016 r.)