Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Określa podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Niniejszy dokumenty przedstawia także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Port Czystej Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jabłoniowa 55, 80-175 Gdańsk) e-mail: biuro@portczystejenergii.pl, adres biura: ul. Konna 35, 80-180 Otomin, (dalej także: „Administrator” lub „PCE”), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000654720.
 3. Szanujemy prawo do prywatności czytelników i gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu. Wasze dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenia RODO”.
 4. Korzystanie z Portalu portczystejenergii.pl jest dobrowolne. Dobrowolne jest również związane z korzystaniem z Portalu podanie danych osobowych przez korzystającego, za wyjątkiem sytuacji, w której podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowymi wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

I Definicje

 1. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu.
 2. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
 3. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Portalu.
 4. Portal– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://www.portczystejenergii.pl
 5. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 6. Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

II Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Portal indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe (stałe):przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Umożliwienie dostępu do materiałów i informacji publikowanych w Portalu
  2. Konfiguracji Portalu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
   1. optymalizacja korzystania ze stron internetowych Portalu,
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Portalu, dostosowanie do jego indywidualnych potrzeb,
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   4. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
   Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Portalu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
   Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych Portalu, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości;
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  6. Rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Użytkowników Portalu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Portalu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: – www.youtube.com [administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   – Google Analytics [administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]: Administrator może korzystać w Portalu z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Portalu. Gromadzone dane przetwarzane są̨ w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalu i analizie ruchu w Portalu. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Portalu gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Portal oraz sposób ich zachowania na stronie Portalu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Portalu – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
   – Piksel Facebook [administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia]: Administrator może korzystać w Portalu z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Portal, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
  3. Na stronie internetowej https://www.portczystejenergii.pl znajduje się wtyczka AddThis, która umożliwia udostępnianie treści ze strony internetowej https://www.portczystejenergii.pl  do serwisów Facebook.com, Twitter.com i innych serwisów społecznościowych. Wtyczka ta pozwala na używanie przycisków „Lubię to!”, „Udostępnij” oraz logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook. Wykorzystanie tych funkcji może prowadzić do przekazywania informacji o użytkowniku, takich jak adres IP, informacje o przeglądarce, stronie odwiedzanej oraz daty i czasu odwiedzin, do serwisów zewnętrznych takich jak Facebook. Administrator cookies dla wtyczki AddThis to Oracle America, Inc. z siedzibą w USA, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.
  4. Strona internetowa https://www.portczystejenergii.pl zawiera kody remarketingowe, które służą do mierzenia aktywności użytkowników na stronie, oraz kody Google Tag Manager (GTM) od Google. Dzięki tym kodom, Administrator jest w stanie śledzić aktywność użytkowników na stronie internetowej https://www.portczystejenergii.pl oraz zarządzać kodami śledzenia i  marketingowymi z jednego miejsca. W ramach śledzenia aktywności użytkowników na stronie, kody remarketingowe mogą zbierać informacje takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, strony odwiedzane, dane demograficzne i inne. Administrator cookies w przypadku remarketingu to Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Administrator cookies dla Google Tag Manager to Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager pozwala na łatwe zarządzanie tagami i skryptami na stronie internetowej, umożliwiając Administratorowi optymalizację i monitorowanie działań marketingowych oraz analizę ruchu na stronie https://www.portczystejenergii.pl.

 IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.

V. Dane lokalizacyjne i zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

 1. Portal może wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są nie są gromadzone.
 2. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator danych
  Administratorem Danych jest Port Czystej Energii Sp. z o.o. , z siedzibą pod adresem: ul. Jabłoniowa 55, 80-175 Gdańsk.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej wprost przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od formularzy dostępnych na niniejszej stronie internetowej. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są również informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. w celu monitorowania statystyk Portalu (te dane pozyskujemy przez narzędzie Google Analytics oraz Google Ads, o czym przeczytasz więcej w pkt III.2.b. powyżej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda – przy pierwszym wejściu na stronę internetową Portalu pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies. Prowadzimy także fanpage na Facebooku do promocji naszej działalności, poszerzania społeczności naszych sympatyków, a także utrzymywania kontaktu z zainteresowanymi. Do tego celu przetwarzamy dane, które udostępniasz publicznie na swoim profilu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona przez polubienie fanpage Administratora lub zostawienie komentarza na fanpage Administratora. Jeśli potrzebujemy skontaktować się z Tobą bezpośrednio za pośrednictwem Facebooka lub Messengera w związku z Twoją aktywnością na naszym fanpage podstawą wyrażenia zgody jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
  Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej: RODO, a w szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn.  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

 4. Zabezpieczenie danych osobowych
  Administrator Danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawca oprogramowania, informatyk zewnętrzny, itp.) Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dasne dotyczą. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
 5. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
  Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgody z RODO. Osoba, której dane będą przekazywane do państwa trzeciego ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

VII. Odnośniki do innych stron

Portal zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na wspomniane strony należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką cookies danego serwisu. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Portalu.

VIII. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.