O spółce

Port Czystej Energii Sp. z o.o. jest spółką komunalną Gminy Miasta Gdańsk założoną w 2016 roku. Jej zadaniem jest doprowadzenie do wybudowania zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku, a na etapie eksploatacji instalacji zapewnienie obsługi, nadzorowanie operatora, zarządzanie strumieniem odpadów oraz wyprodukowaną w instalacji energią elektryczną i cieplną.

Spółka realizuje projekt pn. „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku”. Przedsięwzięcie ma stworzyć warunki dla termicznego unieszkodliwiania frakcji energetycznej z odpadów komunalnych pochodzącej z Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie i Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

Zarząd Spółki:

Sławomir Kiszkurno
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Izabela Kuś
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ryszard Trykosko
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Cezary Chabel
Członek Rady Nadzorczej

 

Port Czystej Energii to również nazwa własna instalacji, która będzie nowoczesną, przyjazną środowisku elektrociepłownią. W procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych powstanie w kogeneracji energia elektryczna i ciepło. W instalacji spalane będą jedynie pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu. Energia odzyskiwana z odpadów jest energią czystą, gdyż oszczędza kopalne źródła takie jak węgiel, ropa czy gaz, a wysokosprawny system oczyszczania spalin pozwala bardzo skutecznie ograniczyć emisje do środowiska. Stąd nazwa Port Czystej Energii.