O projekcie

W 2020 roku na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku zostanie uruchomiony nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Co to oznacza w praktyce?

  1. Możliwość domknięcia systemu gospodarki odpadami w regionie, poprzez ograniczenie ilości odpadów trafiających obecnie na składowisko i wykorzystanie ich w pożyteczny sposób do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
  2. Spalanie jedynie odpadów resztkowych (tzw. frakcja energetyczna), dostarczających prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny. Są one pozostałością po wyselekcjonowaniu surowców wtórnych z odpadów trafiających do sortowni, np. zużyte pieluchy jednorazowe, zabrudzone kubeczki i butelki po jogurtach, papierki i folie po ciastkach, cukierkach i chipsach. ZTPO w Gdańsku jest pierwszą zaplanowaną tego typu spalarnią w Polsce.
  3. Dostosowanie parametrów technicznych do potrzeb regionu. Pomorska spalarnia jest projektowana na przyjęcie 160 000 ton odpadów energetycznych rocznie. Trafią do niej odpady z ok. 50 gmin województwa pomorskiego.
  4. Spełnienie wymogów prawnych związanych z obowiązującym od stycznia 2016 r. zakazem składowania frakcji resztkowej. Zbagatelizowanie nowych przepisów skutkowałoby ponoszeniem przez gminy coraz wyższych opłat oraz kar za składowanie odpadów.
  5. Zagwarantowanie bezpieczeństwa w zakresie gospodarki odpadami na dziesiątki lat, w sposób stabilny, przewidywalny i jak najmniej obciążąjący dla mieszkańców.

Efekty uruchomienia regionalnej spalarni odpadów w Gdańsku:

  1. Zagospodarowanie odpadów w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i wymogami ochrony środowiska, po przewidywalnej i akceptowalnej społecznie cenie.
  2. Spowolnienie procesu zapełniania składowisk odpadów w regionie poprzez spalanie resztkowych odpadów komunalnych (frakcji energetycznej).
  3. Produkcja energii cieplnej i elektrycznej z frakcji energetycznej („drugie życie odpadów“), a tym samym oszczędność innych, kopalnych źródeł energii.
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej dla Trójmiasta. Szacuje się, że instalacja będzie w stanie zapewnić ciepło dla całego Gdańska‑Południe.
  5. Wykorzystanie pozostałości z procesu spalania (żużle) jako materiały budowlane, np. przy budowie dróg.
logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.