Kontakt

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.
80-180 Gdańsk ul. Jabłoniowa 55

Sekretariat:
Tel. 58-326-01-00
Faks. 58-322-15-76
e-mail: zut@zut.com.pl

Godziny pracy administracji
Pn- Pt | 7.00 - 15.00
Bezpłatna infolinia dla mieszkańców: 0 800 47 00 57

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Grzegorz Walczukiewicz
Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  
Projekt nr POIS.02.01.00-00-005/12

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55
tel. +48 58 326 01 07, fax +48 58 322 15 76
e-mail: gwalczukiewicz@zut.com.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW / MIESZKAŃCÓW

Monika Łapińska-Kopiejć
Specjalista ds. promocji

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55
tel. +48 58 326 01 06, kom. 600 026 265
e-mail: mlapinska@zut.com.pl 

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.