Konsultacje zarządów RIPOK-ów ws. PCE (22 stycznia 2016 r.)