Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne 2010

Celem konsultacji społecznych w 2010 roku było umożliwienie dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji na temat planowanej inwestycji i rozważanej lokalizacji. Grupę docelową stanowili mieszkańcy obszaru objętego projektem. W okresie od czerwca do września na terenie Kwidzyna, Kolbud, Otomina i Gdańska odbyło się łącznie 12 spotkań informacyjnych, na których oprócz prezentacji projektu, przeprowadzono ankietę badającą nastroje społeczne i znajomość tematyki przetwarzania odpadów metodą spalania i pozyskiwania w ten sposób energii cieplnej i elektrycznej.

Galeria zdjęć z przeprowadzonych w 2010 roku konsultacji

Szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych