Konferencja prasowa Rady Interesariuszy ZU podsumowująca efekty jej pracy – w tym dot. PCE (26 sierpnia 2015)

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.